Radboudumc en Bernhoven werken samen aan de zorg rondom de patiënt

  •   keer gelezen   Gezondheid

UDEN | Van de patiënt doorverwijzen naar de patiënt doorbehandelen. Dichtbij zorg leveren waar het kan, verder weg waar dat nodig is. Daarvoor tekenden Bernhoven, het ziekenhuis voor de regio Oss- Uden- Veghel en het Radboudumc op donderdag 30 augustus een samenwerkingsovereenkomst. Met de samenwerking kunnen de twee zorgverleners op diverse gebieden de kwaliteit van zorg voor hun patiënten verbeteren. Een mooie impuls voor de zorg in de regio.

Om de stijging van het aantal oudere patiënten die meerdere ziektes tegelijkertijd krijgen, de enorme toename van mogelijkheden door kennis en innovaties en het personeelsvraagstuk in de zorg goed op te vangen moeten we gebruik maken van elkaars kwaliteit. Dé manier om dit te bereiken is door samen te werken met behoud van elkaars identiteit en expertise. Zo wordt de zorg in de regio een gezamenlijke verantwoordelijkheid en kunnen we antwoord geven op de zorgvragen van de toekomst. Met het tekenen van deze samenwerking zetten we weer een stap in die richting. De samenwerking is gebaseerd op een gemeenschappelijk doel; de beste zorg voor de patiënt. Het streven naar vernieuwing, het leveren van hoge kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg is daarbij leidend.

Yvette Gooskens, werkzaam als oorarts in Bernhoven; "We hebben onze uitleg, indicatiestelling, folders, protocollen, operatietechnieken, protheses en nazorg in Bernhoven volledig gelijkgetrokken met die van de otologie-afdeling van het Radboudumc. Hierdoor kunnen patiënten met een verwijzing voor bijvoorbeeld trommelvliessluitingen of problemen aan de gehoorbeenketen nu ook in Bernhoven terecht. Voordeel is dat patiënt sneller terecht kan zowel op de poli als voor een operatie. Het Radboudumc heeft hierdoor meer ruimte voor zorgvragen waarbij de expertise van een universitair medisch centrum noodzakelijk is. Ook zijn dankzij de samenwerking de lijnen veel korter waardoor het bespreken van een patiënt voor mij heel laagdrempelig is geworden.  Maandelijks is er een videoconferentie met een oorchirurg uit het Radboudumc waarbij we in elkaars dossiers, scans en hoortesten kunnen kijken. We bespreken dan patiënten waarbij ik graag een advies wil over de behandeling van mijn patiënt. Dit heeft als voordeel voor de patiënt dat deze dan niet meer fysiek gezien hoeft te worden in het Radboudumc voor een second opinion. Zo zorgen we er samen voor dat de patiënt de beste zorg op de juiste plek krijgt." 

Door samen de zorg in de regio in te vullen wordt het ook mogelijk om de patiënt niet door te verwijzen maar meteen  op de juiste plek te behandelen. Op dit moment geven de twee partijen in vijf pilotprojecten al concreet invulling geven aan de zorg voor patiënten in de regio. Niet alleen op het gebied van KNO-zorg wordt concreet invulling gegeven aan de gezamenlijke zorg voor patiënten, ook de afdelingen Maag, Darm en Leverziekten werken inmiddels op deze manier samen. Patiënten die bij Bernhoven onder behandeling zijn kunnen dankzij de samenwerking ook in klinische studies van het Radboudumc deelnemen. Ook het gebruik maken van elkaars kennis zoals bij de inzet van 3D-techniek draagt bij aan betere zorg. Met de samenwerking wordt het bovendien eenvoudiger om bij capaciteitsvraagstukken of inzet van specifieke expertise personeel uit te wisselen. 

Meer berichten