Kortere wachttijd voor maag-, darm- leveraandoeningen in Bernhoven

  •   keer gelezen   Gezondheid

UDEN | In Nederland zijn de wachttijden voor maag-darm-leverpatiënten (MDL-patiënten) in het ziekenhuis lang. Coöperatie VGZ wil hier iets aan doen. Daarom gaan Bernhoven en VGZ de MDL-wachtlijsten in de regio terugdringen, zodat patiënten die verzekerd zijn bij VGZ sneller terecht kunnen op de MDL-poli van Bernhoven.

Hierdoor komt voor dit specialisme de wachttijd weer onder de treeknorm van 28 dagen. Niet alleen goed nieuws voor deze groep patiënten, maar ook voor patiënten die een andere zorgverzekeraar hebben: er komt meer spreekuurtijd beschikbaar.

MDL-poli ook op zaterdag open
Bernhoven verlengt de dagelijkse poli-spreekuren en plant voor patiënten die verzekerd zijn bij VGZ spreekuren op enkele zaterdagen. De eerste zaterdag is 5 oktober aanstaande. Hier hebben andere wachtenden ook voordeel van. Patiënten (VGZ-verzekerden) die bij andere ziekenhuizen op de MDL-wachtlijst staan, kunnen bij Bernhoven eveneens eerder terecht. Ze kunnen daarover de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling van VGZ bellen. Het telefoonnummer is 088 131 1611.

Informatie voor patiënten
De huisarts verwijst patiënten voor een afspraak op de MDL-poli. Op de website van Bernhoven staat de gemiddelde MDL-wachttijd. Door de extra spreekuren is de wachttijd voor patiënten die verzekerd zijn bij VGZ korter dan vermeld op de site. Meer informatie vind je op www.bernhoven.nl.

Spoed blijft spoed
Bernhoven blijft elke verwijzing, dus van alle patiënten, triëren: spoedeisende zorgvragen blijven ze met spoed zien.

Meer berichten