Foto: Henk Lunenburg

Herdenking op Britse oorlogskerkhof

  •   keer gelezen   Historie

UDEN | De Stichting Oorlogskerkhof Uden besteedt aanstaande zondag op de Britse oorlogsbegraafplaats aan de Burg. Buskensstraat in Uden, zoals ook in voorgaande jaren geschiedde, aandacht aan Remembrance Day.

Remembrance Day is in de landen van het Britse Gemenebest (als o.a. Groot-Brittannië, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland) de dag waarop de gevallenen van de Eerste Wereldoorlog en alle oorlogen en gewapende conflicten nadien worden herdacht. Op vele plaatsen, in steden en dorpen in die landen worden dan officiële herdenkingsbijeenkomsten gehouden. Meestal gebeurt dit bij een plaatselijk herdenkingsmonument, alwaar dan kransen worden gelegd. Dat vindt dan plaats op de 11e november of het weekeind dat het kortst bij deze datum ligt. Op 11 november 1918 kwam er namelijk een einde aan de Eerste Wereldoorlog.

Zondag wordt in Uden een eerbetoon gegeven aan de op het oorlogskerkhof Uden begraven gesneuvelden, om de herinnering aan het door hen voor het terugwinnen van onze vrijheid gebrachte offer levendig te houden. De herdenking begint om 10.30 uur op de begraafplaats. De korte plechtigheid zal bestaan uit het hijsen van de Britse vlag, een toespraakje door de voorzitter van de stichting, een kranslegging, twee minuten stilte, plaatsing van (door nabestaanden gezonden) herdenkingskruisjes- en kransjes op individuele graven en te woord staan van belangstellenden. Geïnteresseerden zijn welkom bij de herdenking. Zij kunnen een bloemetje of een ander eerbetoon op de herdenkingsplaats neerleggen.

Meer berichten