Udense oorlogsverhalen gebundeld in tweede boek

  •   keer gelezen   Historie

UDEN | Adriaan Sanders, de Udenkenner bij uitstek, presenteert op donderdag 22 september het tweede boek ‘Getuigen van de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Uden’.

Een tweede boek, zodat er nog eens 22 onderwerpen over allerlei facetten van de oorlog onder de aandacht van de lezer kunnen worden gebracht. In het eerste deel werd vooral aandacht besteed aan de dagboeken die in de oorlog in Uden door diverse mensen werden geschreven. In dit tweede deel komen nieuwe fragmenten uit dagboeken van Udenaren voor, maar ook brieven, verhalen en notities van uiteenlopende aard. Er staat onder
andere een verslag in van pastoor De Bree uit Volkel die uitvoerig vertelt over zijn belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook het intrieste verhaal van Hannes de Groot en zijn vrouw die bij een explosie in september 1944 vier van hun kinderen verloren komt uitgebreid aan de orde.

Joodse gemeenschap
Er komen daarnaast nog andere getuigen aan het woord. In dit tweede deel is er namelijk ruim aandacht voor onderduikers en de gezinnen bij wie ze zijn ondergebracht. Ook wordt er veel geschreven over de zwaar getroffen Joodse gemeenschap in Uden.

Foto’s
Anders ten opzicht van het eerste boek zijn de foto’s van twee Udense amateurfotografen: Anton Scheepens en Luciën Bressers. Deze uitgave krijgt daardoor een extra dimensie. Een unieke opname in het boek is wel de foto van een groep door de Udense straten marcherende Duitsers. Na zijn lezing over de oorlogstijd in Uden op basis van deze nieuwe bronnen zal Adriaan Sanders het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek overhandigen aan Mieke Dik-Scheepens, dochter van bovengenoemd fotograaf.

Informatie
De presentatie begint om 20.00 uur in de Udense bibliotheek. De toegang is gratis. Het boek, een uitgave van de Stichting Uden in Geschriften, is daarna verkrijgbaar bij het Heemhuis, Primera in het centrum, Bruna (voorheen Edele Brabant) en het Toeristisch Informatiepunt TIP, gehuisvest in de Udense bibliotheek. De prijs bedraagt 14,95 euro. Het vorig jaar verschenen deel 1 van ‘Getuigen’ is in een beperkte oplage bijgedrukt en kost eveneens 14,95 euro.

Meer berichten