'Je merkt het pas als je zelf achter een rolstoel loopt'
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087643&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/uden
Helemaal toegankelijk is de gemeente Uden nog niet als het aan verschillende respondenten ligt
Helemaal toegankelijk is de gemeente Uden nog niet als het aan verschillende respondenten ligt

'Je merkt het pas als je zelf achter een rolstoel loopt'

  •   454 keer gelezen   Human Interest

UDEN | In het VN-verdrag staat beschreven dat de toegankelijkheid in ons land in het algemeen moet worden verbeterd zodat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. In hoeverre is Uden een toegankelijke gemeente? In samenwerking met Onderzoeksbureau Top deed het Udens Weekblad hier onderzoek naar.

Meer dan 200 mensen namen deel aan de enquête op www.tipuden.nl. 9 procent van deze respondenten vulde in dat hij of zij zelf een beperking heeft, 29 procent kent een familielid en 14 procent kent een vriend of vriendin. Net iets meer dan de helft kent niemand in de nabije omgeving die te maken heeft met een lichamelijke of psychische beperking. 26 procent vindt Uden een toegankelijke gemeente, 14 procent is het hier niet mee eens. "Er zijn op heel veel plaatsen geen verlaagde voetpaden om over te steken", merkt iemand in de laatstgenoemde groep op. "Daar kom ik tijdens mijn werkzaamheden in de infra heel vaak achter. Ook op nieuwe bouwtekeningen in de infra worden deze vaak vergeten of zijn helemaal niet logisch geplaatst." Onstabiele paden en trottoirs wordt vaak genoemd. "Voor mensen met een lichamelijke beperking of oudere mensen zie ik nog teveel loszittende stoepdelen, randjes en richels. Ik heb al enkele malen mensen zien vallen." Iemand anders schrijft: "Afritten en opritten in trottoirs zijn veel te steil en mensen moeten vaak haaks de rijbaan op, om niet om te vallen." Hierbij worden niet alleen mensen in een rolstoel bedoeld, maar ook bijvoorbeeld ouders die met een kinderwagen op pad zijn. 60 procent van de respondenten geeft aan niet bewust met dit onderwerp bezig te zijn omdat ze er niet (vaak) mee te maken hebben.

Er worden door veel mensen specifieke plekken genoemd waar de toegankelijkheid verbeterd kan worden. "Er zijn gevaarlijk voetgangersoversteekplaatsen in Pastoor Spieringsstraat waar personen in een rolstoel niet zichtbaar zijn voor automobilisten door alle geparkeerde auto's die daar staan." Het winkelcentrum wordt het meest genoemd. "In de winkelstraten staan veel obstakels op de stoep en soms ook geleidestrook, zoals reclameborden en fietsen. Pas als je zelf een keer achter een rolstoel loopt merk je dat. Net als winkels waar je eerst een drempel over moet om binnen te komen." De mensen die positief zijn over de toegankelijkheid in de gemeente noemen onder andere argumenten als voldoende voorzieningen, tegels voor blinden, ruimtelijk breed ontworpen infrastructuur en 'nogal wat alternatieve woongemeenschappen voor mensen met beperkingen'. De grote meerderheid is het er mee eens dat een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen mogelijk is. "Maar dan dienen we als samenleving daar wel continue attent op te zijn, bij herinrichtingen, nieuwbouw, scholing, websites enzovoorts", merkt een respondent op. "Het mooiste zou zijn wanneer er door de gemeente Uden een, of meerdere ambtenaren worden aangesteld, die alle nieuwe plannen toetsen op het VN-verdrag en toegankelijkheid in zijn algemeenheid. Pas dan zijn we op de goede weg en zullen er verbeteringen langzaam doorgevoerd worden."

Wil je ook deelnemen aan TipUden en je mening geven over actuele onderwerpen in de gemeente? Dat kan, anoniem, via www.tipuden.nl.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087643&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5093078&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661554&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087105&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099820&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>