<p>Conny Hurkmans en Sjanny Bongers </p>

Conny Hurkmans en Sjanny Bongers

Lotgenotengroepen Rouw en Verlies ONS welzijn

  •   keer gelezen   Human Interest

UDEN | Het overlijden van een partner is enorm heftig. Hoe ga je om met zo’n ingrijpend verlies? Veel nabestaanden kunnen steun gebruiken in deze periode. ONS welzijn start op 12 november in Uden met een lotgenotengroep Rouw en Verlies. “Lotgenoten geven elkaar steun en er is sprake van herkenning en erkenning.”

door Leon Voskamp

ONS welzijn heeft ruime ervaring met deze lotgenotengroepen. Volgens sociaal werkers Conny Hurkmans en Sjanny Bongers biedt de groep veel steun aan mensen die hun partner zijn verloren. “Het is een enorm ingrijpende gebeurtenis. De impact ervan kun je niet inschatten, je ervaart dat pas als het je overkomt.” Iedereen is welkom en kan zich aanmelden bij ONS welzijn. “We starten altijd met een individueel intakegesprek en kijken dan of iemand al toe is aan een lotgenotengroep. Het kan ook zijn dat andere problemen nog een overheersende rol spelen. We gaan voor iedereen op zoek naar een passende oplossing.” Voorheen meldden mensen zich vaak een jaar na het overlijden van hun partner. De laatste jaren komt het regelmatig voor dat die periode korter is. “De maatschappij verandert. Men wordt geacht zich sneller weer te manifesteren. Dat valt vaak zwaar. Iedereen rouwt op zijn of haar eigen manier en in z’n eigen tempo.”

Gespreksgroep
In tien wekelijkse ontmoetingen staan diverse thema`s centraal, zoals afscheid (kunnen) nemen, rouwrituelen, reacties van de omgeving, zingeving, toekomstperspectief en persoonlijke ervaringen. Sjanny: “We zijn een gespreksgroep waarbij wij fungeren als gespreksleiders. Het gaat met name om herkenning en ervaringen uitwisselen met elkaar. Hoe gaat ieder met zijn/haar situatie om? Onze ervaring is dat de deelnemers steun vinden bij elkaar. Stap voor stap helpen we ze de weg vooruit te vinden.” In de bijeenkomsten zit een duidelijke opbouw. Allereerst wordt stilgestaan bij ieders eigen verhaal. Vervolgens komen alle aspecten rondom rouw aan bod. De laatste bijeenkomsten zijn toekomstgericht. Conny: “Wat voor plannen zijn er en welke stappen wil iemand gaan zetten? We inventariseren bij de afronding of er behoefte is aan uitwisseling van contactgegevens. In de praktijk zien we regelmatig vriendschappen ontstaan. Drie maanden na afloop organiseren we een ‘terugkombijeenkomst’. We kijken dan hoe het met iedereen gaat en of men zonder professionele hulp weer verder kan.”

Coronavirus
Vanwege het coronavirus zullen de groepen uit maximaal vier personen bestaan. De start is op 12 november in het Pieter Brueghelhuis in Veghel. Aanmelden voor deze groep door inwoners van de gemeente Uden kan via Wegwijzer Uden, telefoon (0413) 28 19 11 of rouwgroep@ons-welzijn.nl. Meer info op www.ons-welzijn.nl.

Kinderen en jongeren
ONS welzijn start in november ook met lotgenotengroepen voor kinderen en jongeren die een dierbare zijn verloren. ‘Het allerbelangrijkste is dat er aandacht en tijd is voor de kinderen en jongeren, dat we een fijne bijeenkomsten hebben en dat er aandacht is voor degene die er niet meer is.’ Kennismakingsgesprekken zijn op 5 en 12 november.

Meer berichten