IN GESPREK MET

‘Grootste opgave is woningen toevoegen in alle kernen’

  •   keer gelezen   Human Interest

UDEN | Franko van Lankvelt is inmiddels druk aan het werk in zijn tweede termijn als wethouder, met een duidelijk doel: “We gaan de bouwplannen versnellen en in alle kernen woningen bouwen.”

door Henk Lunenburg

Zijn jullie met het CDA tevreden over de uitslag van de verkiezingen?
“Wij zijn heel tevreden met de uitslag. De campagnetijd was in de fase dat landelijk nog onduidelijk was of er een regering gevormd zou gaan worden. Dus ook onzeker voor het CDA. Maar hierdoor waren wij extra gemotiveerd om er keihard tegenaan te gaan. De mensen op de lijst hebben zich echt geprofileerd in de afzonderlijke kernen. 2 weken voor de verkiezingen kwam er gelukkig landelijk een coalitieakkoord, hierdoor kwam er rust in Den Haag en in de partij. Wij hebben een mooie, frisse campagne gevoerd met een fantastisch resultaat tot gevolg. We zijn de tweede grootste partij van de gemeente Maashorst geworden. De leeftijd van de mensen in onze fractie ligt tussen de 20 en 60 jaar. Heel divers dus.”

Je wilde graag terugkomen als wethouder.
“Ja, en dat is dus gelukt. In mijn portefeuille zitten Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen. Die beleidsterreinen had ik in mijn vorige periode ook, maar mijn portefeuille was toen veel breder. Verkeer en financiën had ik er toen namelijk ook bij. Neemt niet weg dat het nog steeds een heel pittige portefeuille is, vanwege de opgaves met name op gebied van wonen. Van de lopende projecten heb wel nog een gedeelte zelf gehouden. De overige projecten zijn door een collega-wethouder overgenomen.”

In alle kernen willen ze dat er meer gebouwd gaat worden, gaat dat lukken?
“Als over 4 jaar niet in alle kernen woningen zijn toegevoegd, dan heb ik het niet goed gedaan. Dus daar gaan we voor!”

Hoe?
“De grootste opgave die we hebben is woningen toevoegen in de verschillende kernen. We hebben aanbod van woningbouwplannen genoeg. Twee dingen zijn hierbij nu echter heel erg belangrijk. Om te beginnen dat we de plannen die onderweg zijn, weten te versnellen. Daarvoor hebben we de versnellingsagenda opgesteld die binnenkort in de raad komt. Daarin kijken we hoe we procedures kunnen verkorten en waar ruimte zit om processen te versnellen. En vervolgens moeten we waakzaam zijn dat we kwalitatief de goede woningen toevoegen. Dus niet alleen bouwen, maar vooral ook woningen voor de ouderen (met zorg), woningen voor de jeugd met zorg en woningen voor starters bouwen. Dat is allemaal onderdeel van de versnellingsagenda. Uiteindelijk moet in elke kern gebouwd worden naar behoefte. Dus kijken we naar hoeveel woningen en welk type woning er nodig zijn. We moeten ervoor zorgen dat die woningen gerealiseerd gaan worden.”

Wat zijn de plannen voor wat betreft de huisvesting van statushouders en vluchtelingen?
“Dat zijn crisismaatregelen die we op dit moment moeten nemen. We hebben al huisvesting voor 191 vluchtelingen uit Oekraïne in onder andere het oude politiegebouw en de voormalige brandweerkazerne in Uden gerealiseerd. Wat we in de toekomst nog moeten reserveren voor bijvoorbeeld statushouders en vluchtelingen, daar hebben we op dit moment nog geen zicht op. Dat blijft een belangrijk vraagstuk. Want ook voor die mensen moeten we huisvesting gaan organiseren.”

Gaat de gemeente nieuwe bouwgrond aankopen?
“In Uden en Landerd hadden we een passieve grondpolitiek en dat is voortgekomen uit de crisisjaren. We willen nu echter weer zelf actiever worden in grondpolitiek en dat gaan we binnenkort aan de gemeenteraad voorleggen. Dat is nodig om sneller te kunnen schakelen als zich kansen voordoen. Op basis van beleid dat een aantal jaren geleden door de raad is vastgesteld kunnen we dat nu niet.”

Wat staat er nog meer in de versnellingsagenda?
“Een ander onderdeel van de versnellingsagenda is dat we gaan kijken naar de mogelijkheden van het bestaand vastgoed. Wat kunnen we doen met bijvoorbeeld ‘horizontaal splitsen’. Dat betekent dat je tijdelijk je bovenverdieping kunt verhuren, om hem later weer terug samen te voegen met de benedenverdieping van je woning. Zo kun je het bestaande vastgoed mogelijk beter benutten. Verder is door de raad bijvoorbeeld al vaker het thema pre-mantelzorgwoningen aangehaald. Zodat mensen niet meer een bepaalde zorgindicatie hoeven te hebben, maar dat ze al eerder, op een bepaalde leeftijd, bij hun kinderen achter het huis mogen gaan wonen. Zo kunnen de kinderen meegroeien in de zorgvraag. Daar willen we de komende tijd beleid voor gaan ontwikkelen. Dat zijn dingen die nu beleidsmatig nog niet mogelijk zijn in onze gemeente.”

Er zijn ook plannen voor tijdelijke woningen op tijdelijke locaties?
“Een andere pijler in onze versnellingsagenda is inderdaad tijdelijke woningen op tijdelijke locaties. Dus op locaties die op de langere termijn eigenlijk een ander doel of een andere bestemming hebben. We gaan daar dan huizen neerzetten voor zeg 5 of 10 jaar. En in die tijd gaan we die locatie dan verder ontwikkelen voor bijvoorbeeld nieuwe natuur. Naar die tijdelijkheid zijn we nu op zoek. We onderzoeken de mogelijkheden om op tijdelijke locaties tijdelijke woningen neer te zetten waar we tijdelijk mensen kunnen huisvesten. Denk daarbij dan aan tiny houses of wooncontainers.”

Welke bouwprojecten zijn er al gestart of starten binnenkort?
“Plan De Ruiter wordt nu bouwrijp gemaakt met het aanleggen van de (bouw)wegen en riolering. Hier worden straks 165 woningen gebouwd. Een mooie mix van sociale huurwoningen, koop- en huur-rijwoningen en tweekappers en particuliere bouwkavels. Duurzaam, ook, want allemaal gasloos. In het hart van Zeeland worden op dit moment 66 woningen gebouwd in het gebied Kerkstraat-Oost. Deze huur- en koopwoningen zijn in diverse prijsklassen en bedoeld voor starters en senioren die graag dichtbij het centrum willen wonen. Verder start Area na de vakantie met de bouw van 40 sociale huurwoningen op De Bogerd in Uden. Achttien van deze duurzame woningen zijn bestemd voor gezinnen, tien voor kleine huishoudens en de overige zijn levensloopbestendige woningen. In 2023 komen de locaties van het voormalige politiebureau, de brandweerkazerne en basisschool de Klimboom vrij. In dit mooie gebied, midden in Uden en aan de rand van het centrum, is het plan om 120 woningen te bouwen. Naar verwachting starten we begin 2024 met de sloop van de bestaande gebouwen, de bouw start medio 2024. In 2025-2026 worden de woningen dan opgeleverd.”

Er is dus al aardig wat in gang gezet.
“Zeker. Daarom ben ik ook erg blij met deze tweede termijn, want dat betekent dat ik dingen die ik in de vorige bestuursperiode in gang heb gezet kan afmaken. Tastbaar kan maken. Want daarvoor zit ik immers op deze plek, om bestuurlijk iets te betekenen voor de inwoners van Maashorst.”

Meer berichten