Ingezonden brief: 'Hoe zit dat met de SUP?'

  •   keer gelezen   Ingezonden

Udens Weekblad ontving de volgende ingezonden brief:

"Er zingt zich nogal wat rond in het centrum. Jij, Gijs (wethouder), zou er recent (25-10-2017) in overleg met de SUP 'uit zijn geweest'. Een doorbraak. Het was (leek) rond. In de afspraak, 'deal', zou besloten zitten dat SUP haar bezwaar bij de Raad van State terugtrok. De SUP zou net op tijd dit bezwaar hebben kunnen intrekken en leverde daarmee conform. Maar ruim een week later (15-11-2017) kwam er zich nog iemand met het vervolgoverleg bemoeien. Nieuwe, niet invulbare eisen worden opgevoerd. De wethouder wordt hier door collega 'overruled'. Pijnlijk en als dit klopt (zelfs al was het maar voor 25 procent) is zulks bestuurlijk ongehoord. Partijen spreken nog nadrukkelijk af dit 'pijnlijke overleg' niet naar buiten te brengen. Wij (centrumondernemers) zouden wel graag willen weten wie hier inbreuk pleegde? Dit temeer waar columnschrijver (meneer Hellegers) in Mooi Uden/Udens Weekblad breed op de zaak meent te kunnen ingaan.

Mijnheer van Heeswijk (ook telg uit winkeliersfamilie): hoe kon dit gebeuren? En waarom een geknutseld, vijftig zinnen breed artikel in het Weekblad. Dit om datgene wat niet uit te leggen is proberen te duiden? Gijs dat is niet jouw tekst, zo schrijf jij niet. Jij bent kort en direct van stof. Dus de lezer, wij, zien ook wel dat het een voorgekauwd ambtelijk stuk is waar jij voor moest tekenen!

Beide missers gaan wel erg korst langs onbehoorlijk bestuur. Lijkt ons dat de Raad dit (ligt alle schuld wel bij de SUP?) grondig moet onderzoeken, bijvoorbeeld via een Raads-enquête en het zou wijs zijn als Jong Uden daar actief aan meewerkt."

Centrumondernemer Harrie van Lanen.

Meer berichten