Ingezonden brief: 'In visies kun je niet wonen'

  •   keer gelezen   Ingezonden

Het Udens Weekblad ontving deze week onderstaande ingezonden brief.

"In visies kun je niet wonen!

In 2000 stond het al in de nota Wonen in de 21e eeuw van het Ministerie van VROM: ‘Mensen, Wensen, Wonen’, waarbij de burger centraal wordt gesteld in het woonbeleid. 

We zijn inmiddels 20 jaar verder en het lijkt erop dat inwoners en hun initiatieven helemaal niet serieus worden genomen. Een kleine greep uit allerlei plannen en beleidsvoornemens:

Het Rijk kwam in 2015 met een herziening van de Woningwet. Kennis-Platform 31 in 2017 met: Hoe richt je een (eigen) wooncoöperatie op. In Uden is in november 2018 de 'Avond van het (Wonen) Vraagstuk' gehouden en in 2019 is weer een Woonwensenonderzoek uitgevoerd. Recentelijk uitgekomen het Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw (2020) naar aanleiding van de 'Brabantse Agenda Wonen' (2017) en 'Kiezen voor Kwaliteit' (2018).

Inmiddels zijn we vele bijeenkomsten, overleggen en plannen verder. Beleidsambtenaren, bestuurders, projectontwikkelaars, belangenorganisaties, banken, beleggers noem maar op; iedereen wacht op elkaar. Of heeft vooralsnog geen boodschap aan actieve burgerparticipatie. 

Voor flexwonen, tiny houses, (collectief) particulier opdrachtgeverschap, groepswonen (o.a. voor ouderen), zelfvoorzienend en nieuwe combinaties van wonen, werken en zorg heb je een lange adem nodig. Wil je: integraal, duurzaam, levensloopbestendig, energieplus, aanpasbaar, modulair bouwen en/of veilig, gezond wonen met circulaire materialen, in eigen beheer, toekomstbestendig, erfdelen, inclusief of …. het is bijna onmogelijk.

Ook in Uden lukt het initiatiefnemers voor nieuwe woonvormen niet om daadwerkelijk medewerking te krijgen. Er zijn o.a. woonarena's en allianties georganiseerd. Bovengenoemde partijen verwijzen naar elkaar of houden de boot af. Er is leegstand en er zijn locaties waar jarenlang niks gebeurd. Binnenkort wordt de Woonvisie voor de gemeente Uden 2020-2025 vastgesteld. Hoeveel studies en adviezen zijn er nog nodig? 

Een voorbeeld gesteund door meer dan 200 huishoudens als 'Hof van Uden' waarin vitale senioren zelfstandig én gemeenschappelijk willen wonen. In nabuurschap activiteiten ontwikkelen en voorkomen van dure zorg en eenzaamheid. Zo mogelijk met anderen voorzieningen en ruimtes delen. Een dergelijk concept past bij Uden en de Toekomst, heeft in andere plaatsen reeds zijn nut bewezen, bespaart zorgkosten en is per definitie daarom al haalbaar (en betaalbaar). 

Zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen. Hoe lang moeten allerlei actieve en betrokken inwoners nog wachten voor ze hun initiatieven gerealiseerd krijgen. Men wil niet steeds van het spreekwoordelijke kastje naar de muur worden gestuurd. Wie pakt de handschoen nu eens echt op? Of om met Jan Schaefer te spreken: “In gelul kun je niet wonen” ( in 1978 over volkshuisvesting)."

Initiatievengroep Duurzaam Wonen
in een Hof in Uden 

Meer berichten