Ingezonden brief: ‘Maashorst’

  •   keer gelezen   Ingezonden

UDEN | Onze redactie ontving onderstaande brief. Plaatsing betekent niet dat de redactie het eens is met de inhoud.

“Zoals intussen vast alom bekend zal zijn, is er buiten de grenzen van onze gemeente -om uiteenlopende redenen- beroering ontstaan met betrekking tot de fusie van Uden en Landerd tot de beoogde gemeente Maashorst. Volgens deskundige plaatselijke politici is dit volkomen ten onrechte, omdat de democratische spelregels bij deze aangelegenheid geheel werden nageleefd. Alhoewel dat laatste buiten Uden niet altijd wordt tegengesproken, blijken er toch goede redenen te zijn om te protesteren tegen dit vermeend kwalijke voornemen.

Ook bij ons in Uden zelf is het v.w.b. deze fusie lang niet allemaal “rozengeur en maneschijn”. Met name wordt bijvoorbeeld de beoogde naamgeving van onze nieuwe fusie-gemeente “Maashorst” door velen niet toegejuicht. Hier is weer eens gebleken dat niet alles wat op het gemeentehuis wordt bedacht, ook altijd een schoonheidsprijs verdient. Het had bekend moeten zijn, dat aan de keuze van een naam soms emoties zijn verbonden. Bij een fusie van gemeenten is dat al niet anders. Want ook daarbij moet goed rekening worden gehouden met meningen en andermans gevoelens. Dan mag er geen sprake zijn van misplaatste halsstarrigheid, maar dient in wijsheid en goed overleg met alle belanghebbenden -zowel binnen als buiten de nieuwe gemeente- een breed gedragen naam worden gekozen. Mede in het belang van een langdurige goede verstandhouding en gewenste samenwerking. Wellicht heeft het voortschrijdend inzicht bij onze plaatselijke politici inmiddels het besef gewekt, dat de gemeente Uden is voortgekomen uit de oude Peeldorpen Volkel, Uden en Odiliapeel, en -nog steeds- wordt gerekend tot het grote Peelgebied. Weliswaar niet in het centrum daarvan, maar toch. De vele namen in onze omgeving verwijzen daar dan ook herhaaldelijk naar. Het zal dan ook geen bevreemding wekken, dat een groot aantal inwoners evenmin warm loopt voor de beoogde nieuwe gemeentelijke benaming.

Hierbij mag uiteraard ook niet ongenoemd blijven, dat Uden eveneens is gelegen aan de rand van het uitzonderlijk mooi natuurgebied de Maashorst. Natuurlijk zijn we bevoorrecht, dat we daar zo dicht bij wonen. En ook daarvan kunnen en mogen genieten. Samen met vele anderen. En wij voelen ons natuurlijk ook mede verantwoordelijk voor dat mooie stuk natuur. Maar laten we wel duidelijk zijn; het is niet onze Maashorst. Het is niet van ons! Evenzeer zijn onze buurgemeenten Oss, Landerd en Bernheze met al hun dorpen daarmee door ligging nauw verbonden. Ook al is het inderdaad zo, dat dit natuurgebied straks (na de fusie met Landerd) voor een groot gedeelte binnen onze nieuwe gemeente ligt. Maar om deze dan eveneens de naam Maashorst te geven, wordt elders dan toch als een soort misplaatste kaping beschouwd. Ook al betreft het hier “slechts” een naam, er wordt daarbij echter onnodig op vele tenen getrapt. Dat ligt erg gevoelig, en draagt zeker niet bij aan een goede ambtelijke verstandhouding en harmonie met beide aanliggende buurgemeenten. Waardoor mogelijk lange tijd bestuurlijk zeer stroeve relaties, niet in de laatste plaats met betrekking tot het beheer (en financiering!) van ons aller natuurgebied. Want menigeen heeft een erg goed geheugen. Zelf tot lang nadat de laatste betrokken burgermeester al met pensioen is of elders een andere functie heeft. Want burgemeesters komen, en gaan weer. Of het dat ons allemaal wel waard is? Op dit soort narigheid zitten wij Udenaren niet echt te wachten. We hebben -ook zonder fusie- al genoeg aan onze huidige problemen. Er is hier beslist geen extern adviesbureau voor nodig om vast te stellen, dat Maashorst als beoogde gemeentelijke benaming inderdaad geen bijval verdient. Integendeel.

Tenslotte nog een ander aspect. Want wat als er in de toekomst wellicht ooit nog eens sprake is van een eventuele herziening van de gemeentelijke grenzen? Zoals bv. op dit moment bij de opheffing en herindeling van gemeente Haaren? Zeg nooit nooit! Misschien ooit nog eens een dorp erbij, of wellicht eraf (Schaijk?). Daardoor zou dan het natuurgebied mogelijk grotendeels in een andere gemeente komen te liggen. En wat dan met die mooie naam van onze gemeente? Hoe groot is dan de houdbaarheid van Maashorst? Weer veranderen? Kom toch, heren burgemeesters, dames en heren politici, er moet vast wel een mooie praktische acceptabele nieuwe naam te bedenken zijn, die zoiets onnodig maakt. Maar dan wel op korte termijn graag.

Voor het geval daar behoefte aan is, wordt de mogelijkheid van “Udelande” in herinnering gebracht. Bij enkele gelegenheden werd deze benaming al eerder geopperd als mogelijkheid. Deze nieuwe naam doet recht aan herkenbaarheid van beide fuserende gemeenten Uden en Landerd, geeft tevens aan dat het een landelijke fusie-gemeente betreft, en behoort daarmee dan tevens tot een 10-tal gemeenten die na een fusie op een soortgelijke wijze tot een nieuwe naam zijn gekomen (zoals bv. Berkelland, Molenlanden, Smallingerland, Drechterland e.a.). Een nieuwe naam, voor een nieuwe gemeente. Maar dan wel, zonder weerstand op te roepen. Een breed gedragen gemeentenaam, waar zowel haar inwoners als de buurgemeenten volmondig ja tegen kunnen zeggen. Dat is, wat we allemaal wensen. Zodat achteraf dan met recht kan worden gezegd, “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”

John Jager, inwoner van Uden 

Meer berichten