Ingezonden brief: reactie op ‘Sesterpark Uden’

  •   keer gelezen   Ingezonden

UDEN | Onze redactie ontving onderstaande brief. Plaatsing betekent niet dat de redactie het eens is met de inhoud.

“In het Udens Weekblad van woensdag 23 december 2020 stond een artikel over het slechte onderhoud van het voetbalveldje aan de oostzijde van de supermarkt Plus. Het artikel maakt duidelijk hoe belangrijk een voetbalveldje voor kinderen, ouders en grootouders is. Dertig meter noordwaarts ligt nog zo’n belangrijk veldje, namelijk het schaatsbaantje voor de kinderen of ‘Jeu de Boules’ voor de ouders en ouderen. Tussen beide leefomgevingen ligt belangrijke natuur in de vorm van een grasveld met inheemse bloemen voor onder andere insecten. Hoe mooi zou het voor de gezonde leefomgeving zijn als deze ruimten blijven bestaan. Overigens geldt dit ook voor de groene ruimte aan de andere zijde van de Plus. Maar de gemeente Uden heeft haar zinnen gezet op de bouw van vijftig grondgebonden woningen in het Sesterpark. Het moge duidelijk zijn dat daarmee de leefomgeving van het centraal gelegen Sesterpark van Uden-Zuid als verloren kan worden beschouwd. Hoe anders zou het zijn als de gemeente Uden haar plan bijstelt en de bewoners echt laat meedenken over een passende oplossing met minder woningen in een klimaatbestendige en natuurinclusieve leefomgeving. Als de gemeente dat initiatief toont dan laat zij tevens zien dat zij de Omgevingswet serieus neemt.”

Raoul van Acker, Uden-Zuid

Meer berichten