Een N77 moet in de toekomst vanaf knooppunt Rijkevoort naar Mill en Uden leiden.
Een N77 moet in de toekomst vanaf knooppunt Rijkevoort naar Mill en Uden leiden.

'Aanleg nieuwe provinciale weg (N77) niet aan orde' (ingezonden)

  •   keer gelezen   Ingezonden

In Udens Weekblad van 20 april jl. stond een artikel over de doortrekking van de A77, niet als rijksweg maar als een nieuwe provinciale weg, de N77. Als Algemeen Belang Cuijk (ABC) staan wij voor een transparante en eerlijke communicatie met onze inwoners. Daarom zetten wij voor u de feiten met betrekking tot de oost-westverbindingen eens op een rij.

De randweg in Haps kent een geschiedenis die terug gaat tot de 50'er jaren. Dit om een idee te krijgen van de voorbereidingstijd voor nieuwe infrastructuur. De aanleg van een nieuwe provinciale verbindingsweg, over een lengte van 16 kilometer, vergt een voorbereidingstijd van vele (tientallen) jaren én een grote investering. Laat staan de doortrekking van de A77. Dit zijn geen oplossingen voor de knelpunten die momenteel worden ervaren in de bestaande oost-westverbindingen. Deze dien je zo mogelijk op de korte termijn op te lossen. Ontwikkeling van grootschalige infrastructuur, zoals de doortrekking van een A77 of de aanleg van een geheel nieuw tracé voor een provinciale weg, zijn mogelijke oplossingen voor de lange termijn. Oplossingen die aan de orde kunnen komen als er capaciteitsproblemen worden verwacht die enkel met een nieuwe weg kunnen worden opgelost. Uit in 2010 uitgevoerd onderzoek blijkt dat er geen capaciteitsproblemen waren, en zijn, in de bestaande oost-westverbindingen. De aanleg van een nieuwe rijksweg of provinciale weg is met die conclusie volstrekt niet aan de orde.
Zo wordt door het Ministerie aangegeven dat er geen nut- en noodzaak van deze weg is opgenomen in het Infrastructuurfonds, tot 2028. Evenmin zijn er financiële middelen gereserveerd. En als tegen die tijd besloten wordt om de doortrekking van de Rijksweg wel op te nemen, dan dienen de voorbereidingen nog te starten, die vanaf 2028 nog vele jaren gaan duren. Met een doortrekking als provinciale verbindingsweg, is het niet veel anders gesteld. Bij de Provincie staan alle seinen op rood daar waar het gaat over een nieuwe verbindingsweg tussen de A77 en de A50. De Provincie zal niet gaan investeren in een nieuw tracé als de huidige provinciale wegen nog voldoende capaciteit hebben. De veronderstelling dat het Rijk of Provincie daartoe bereid zouden zijn is niet realistisch.
Een goede oost-westverbinding is van groot belang voor de ontwikkeling van onze regionale economie. En daarom is het belangrijk om er voor te zorgen dat bestaande knelpunten snel worden opgelost, op de korte termijn dus. En dat we ons niet laten leiden door onzekere lange termijnoplossingen die aan de huidige knelpunten de komende tientallen jaren niets zullen veranderen, en waarvan bovendien de noodzaak nog niet eens is aangetoond. Zeer kwalijk is het dan ook om te doen voorkomen dat een randweg in Haps niet nodig zou zijn. Degenen die getroffen worden door de komst van de randweg wordt op deze wijze valse hoop gegeven.
Inmiddels is het bestemmingsplan voor de Randweg onherroepelijk en kan er gestart worden met de realisatie van de randweg Haps, zodra de benodigde gronden zijn verworven. Daarmee wordt op korte termijn één van de knelpunten in de bestaande oost-westverbinding aangepakt. Een goede ontwikkeling voor de leefbaarheid in Haps, dat met de ontwikkeling van het Regionale Bedrijventerrein nog meer onder druk zal komen te staan en dat vraagt om een oplossing op de korte termijn en niet pas over 20 of 30 jaar.

Tonnie Jacobs,
Algemeen Belang Cuijk

Meer berichten