Halveren subsidie nekslag voor volksculturele activiteiten?
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087643&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/uden
Ria Ooms en Mart van Hoorn (foto: Mart van Hoorn)
Ria Ooms en Mart van Hoorn (foto: Mart van Hoorn)

Halveren subsidie nekslag voor volksculturele activiteiten?

  •   672 keer gelezen   Kunst en cultuur

UDEN | De subsidie voor volksculturele activiteiten in Theater Markant van 105.000 euro wordt in 2019 gehalveerd conform de afspraak die daarover in 2011 is gemaakt. Deze subsidie is bestemd voor 50 activiteiten per jaar, maar in de praktijk worden hier zelfs 103 activiteiten van betaald, waaraan Markant zelf nog 38.000 euro bijdraagt. Wat heeft halvering van deze subsidie voor consequenties voor het volkscultureel podium in de praktijk?

door Ankh van Burk

Als voorbeeld dient het evenement 'Uden laat van zich horen'. Een podium voor alle Udense muziekgezelschappen, solisten en koren om zich te presenteren en dat zo succesvol is, dat er bij de laatste editie in 2017 geen inschrijvingen meer bij konden. Mart van Hoorn en Ria Ooms van de organiserende werkgroep: "Al in 2017 werden we in een gesprek met Markant gevraagd om zelf geld te genereren in de vorm van inschrijfgeld voor de deelnemers, entree heffen of sponsoring zoeken. Wij hebben een enquête gehouden onder alle deelnemers van 'Uden laat van zich horen'. Daaruit blijkt dat 63 procent inschrijfgeld afwijst en entreegeld geen goed idee wordt gevonden. Sponsoring is ook geen optie. Wij zijn met vier vrijwilligers en hebben de handen vol aan de organisatie. Wij hebben niet de mogelijkheid om daarnaast nog sponsors te zoeken, nog afgezien van het feit of je sponsors kunt vinden."

Einde verhaal
Mart vervolgt: "Zonder subsidie en zonder de mogelijkheid zelf geld te genereren wordt het voor ons onmogelijk om dit evenement nog te organiseren en dit betekent dan 'einde verhaal'. Dat zou verschrikkelijk jammer zijn, want dat heeft tot gevolg dat de amateurmuzikanten in Uden geen podium meer krijgen. Ook andere aspecten rondom dit evenement gaan teloor: het elkaar ontmoeten, kennismaken met muziek wat kan stimuleren om zelf muziek te gaan beoefenen en mensen die in het theater komen, die daar doorgaans niet komen. Ook allerlei samenwerkingsverbanden die uit dit evenement voortvloeien, zoals een gezamenlijk optreden in Eigen Herd op 18 november van het Gezelligheidskoor en het Seniorenorkest, krijgen minder kans."

Behoud volkscultuur
Theaterdirecteur Jan Wouda: "Het voorbeeld van het evenement 'Uden laat van zich horen' is wellicht illustratief voor de vele Udense verenigingen, scholen, gezelschappen en goede doelen (benefietvoorstellingen) die van het podium van ons theater gebruik maken. Na 2011 is meer dan verwacht het podium gebruikt voor de volkscultuur. De vraag rijst nu wat de volkscultuur Uden waard is en of er geen heroverweging plaats moet vinden over dit deel van de subsidie. Anders zullen we vanaf volgend jaar 'nee' moeten verkopen aan de helft van de belanghebbenden uit de amateurkunstwereld. Dat strookt ook niet met de visie van Theater Markant, dat op laagdrempelige wijze een podium wil bieden aan Udens talent, in sociaal opzicht ontmoeting wil bevorderen en maatschappelijk verbindingen wil leggen, bijvoorbeeld tussen amateurgezelschappen en professionals. Dus luidt mijn voorstel: houd deze subsidie overeind! Of richt als alternatief een gemeentelijk fonds op, waar belanghebbenden een beroep op kunnen doen.

Belanghebbenden kunnen op 31 oktober inspreken op de inspraakavond over de begroting. Voor meer informatie: www.uden.nl.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087643&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5093078&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661554&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087105&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099820&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>