MIK stopt, mogelijk verder in andere vorm

  •   keer gelezen   Kunst en cultuur
UDEN-VEGHEL-SCHIJNDEL - MIK heeft haar 7 opdrachtgevende gemeenten in november 2014 een ingrijpend reorganisatieplan voorgelegd, waarbij de huidige culturele infrastructuur behouden kan blijven voor maximaal de helft van het huidige subsidiebedrag. Dit voorstel wordt echter niet door alle wethouders ondersteund. Daarom hebben de gemeenten gezamenlijk besloten om MIK extra te ondersteunen tot 1 juli 2015, maar de intergemeentelijk bestuursovereenkomst per deze datum op te zeggen. Dit betekent dat MIK in de huidige vorm zal ophouden te bestaan op 1 juli 2015.

[image=201755]

MIK betreurt het ten zeerste dat niet alle gemeenten hebben ingestemd met reorganisatie. Directeur-bestuurder Laurens Felix: “Opvallend is dat de wethouders inhoudelijk niet negatief hebben gereageerd op ons reorganisatieplan. Er blijkt helaas echter dat in een aantal gemeenten een politiek klimaat is ontstaan waarin het ondersteunen van een culturele infrastructuur überhaupt niet meer tot de mogelijkheden behoort. Dit vinden wij zeer spijtig en zeer kwalijk, maar dat is helaas realiteit anno 2015.”
Wel is MIK content met het feit dat de gemeenten het middels additionele subsidie mogelijk maken dat het cursusseizoen nagenoeg afgemaakt kan worden. Anders had MIK mogelijk de deuren in mei al moeten sluiten. Felix: “Wij hadden gevraagd om een vooruitbetaling van toegezegde subsidie over 2015, zodat we liquiditeitsproblemen tijdig op konden vangen en het roer eerder konden omgooien. In plaats van vooruitbetaling is nu sprake van een extra subsidiëring, maar tegelijkertijd een voortijdige stop van langlopende afspraken. Dat voelt heel dubbel.”
De organisatie bereidt een doorstart voor, omdat een aantal gemeenten heeft aangegeven MIK in nieuwe vorm ook ná de zomer als partij te zien op het gebied van cultuureducatie. Ook hebben provincie en andere samenwerkingspartners interesse getoond in participatie in de nieuwe vorm die MIK voor ogen heeft. Dat behelst een kleine projectorganisatie die aangevuld wordt met een flexibele schil van z.z.p.’ers, die kan bestaan uit onder meer docenten van MIK die voorheen in vaste dienst waren.
Felix: “Doorstarten met een klein team is nog de enige manier om ervoor te zorgen dat de jarenlang opgebouwde kennis en kunde deels bewaard kan blijven, zodat zo veel mogelijk mensen kunnen blijven genieten en leren van kunst en cultuur. Ook houden we zo een deel van de werkgelegenheid in stand. Want het is een hard gelag voor onze 167 medewerkers die na jarenlange inzet, vol passie en overtuiging voor wat wij doen voor de samenleving, in juli op straat komen te staan, bovendien zonder dat wij ze een ontslagvergoeding kunnen bieden.”
MIK heeft inmiddels ook haar 5222 cursisten ingelicht. Voor cursisten die nog les zouden krijgen ná 1 juli, wordt de komende maanden een passende oplossing verzorgd.

Achtergrond
MIK heeft de afgelopen jaren te maken gehad met terugvallende subsidie-inkomsten (27% minder in 2015 vergeleken met 2012) en minder lesgeldinkomsten (20% minder in 2014). De huisvestings- en loonkosten, samen goed voor 80% van de uitgaven, lopen echter onverminderd door wegens verplichtingen in wet- en regelgeving. Deze organisatiestructuur is daarom, ook volgens extern onderzoek, niet langer houdbaar: ze kan mogelijke verdere tegenslagen in de toekomst niet opvangen. Een flexibelere organisatie kan beter aansluiten op de wensen van zowel gemeenten die toch iets op maat georganiseerd willen hebben als op de wensen van de moderne cursist, die kortere cursussen wil, sneller wil kunnen aan- en afmelden, les in de vakanties wil et cetera.
Veghel, Schijndel, Sint-Oedenrode, Sint-Michielsgestel, Boxtel, Vught en Uden zijn de aangesloten gemeenten in het werkgebied van MIK. Wanneer de culturele infrastructuur in een gemeente wegvalt, heeft dit niet alleen gevolgen voor een sterke verschraling van het cursusaanbod, ook scholieren en docenten in het primair en voorgezet onderwijs, harmonieën, fanfares, amateurkunstinstellingen, verenigingen, musea, zorg- en welzijnsinstellingen en nog veel meer partners van MIK ondervinden de gevolgen.
MIK kan op dit moment nog niet zeggen in welke gemeenten zij in de nieuwe vorm na de zomer actief zal zijn, hierover moet de komende maanden meer duidelijkheid ontstaan.
Meer berichten