<p>Ranjan Palit en Meenakshi Dey, links begeleidster Han de Kok (foto: Ankh van Burk)</p>

Ranjan Palit en Meenakshi Dey, links begeleidster Han de Kok (foto: Ankh van Burk)

Mensen uit andere culturen te gast bij Museum Krona

  •   keer gelezen   Kunst en cultuur

UDEN | In het licht van de tentoonstelling ‘Tussen werelden’ in Museum Krona werden als experiment in samenwerking met de bibliotheek mensen uit andere culturen dinsdagavond 6 juli uitgenodigd om de tentoonstelling te bekijken om daarna met elkaar in discussie te gaan. Uitgaande van de werken van Chagall, die als Russische jood het merendeel van zijn leven in Parijs doorbracht en dus in cultureel en religieus opzicht tussen uiteenlopende werelden leefde is rond dit thema deze expositie opgebouwd in samenhang met hedendaagse kunstenaars, die ook tussen werelden leven, bijvoorbeeld omdat zij gevlucht zijn uit hun geboorteland.

door Ankh van Burk

Onder de gasten bevonden zich mensen uit Marokko, Turkije Congo, Kazachstan en Bangla Desh. Na het welkomstwoord door conservator Wouter Prins ging het gezelschap in kleine groepjes, begeleid door vrijwilligers een gedeelte van de tentoonstelling bekijken. Tot een van de groepjes behoren Ranjan Palit en zijn vrouw Meenakshi Dey uit Bangladesh en opgegroeid met het Hindoestaanse geloof. De begeleiders nemen hen mee naar de werken van de Iraanse kunstenares Soody S. Sharifi en vragen hen wat ze opvalt in deze werken. Ranjan en Meenakshi vallen onmiddellijk de tegenstellingen op tussen traditioneel geklede moslimvrouwen en mensen in zwemkleding rond een zwembad tegen een Oud-Perzische achtergrond. En dat is precies de manier waarop Soody Sharifi uitdrukking geeft aan de botsing van culturen zoals zij die zelf ervaren heeft in Iran en de VS. Even verderop bekijkt de groep een schilderij van Chagall met daarop de Sacré Coeur met daarboven de gekruisigde Christus als symbool voor het lijden van het Joodse volk in de Tweede Wereldoorlog. Ranjan komt met de opmerking dat Chagall in zijn werk verbindingen legt. En daarmee raakt hij de kern van Chagall’s werk: Oost en West, jodendom en christendom, volkskunst en moderne kunst ontmoeten elkaar in zijn oeuvre.

Discussie
Na afloop komen de groepen weer bij elkaar in de Refter om na te praten wat men ervaren heeft. De video van de Joods-Israëlische musicus Daniel Kiczales ‘The Messenger’ waarin hij met zijn gitaar de melodielijn volgt van de gebedsoproep, die vijfmaal per dag klinkt, heeft verschillende emoties opgeroepen. De moslims in het gezelschap vinden het respectloos en beledigend. Niet-moslims zagen er juist een poging tot verzoening in tussen religies en tussen Israëliërs en Palestijnen. De mening van de moslims werd zeer gewaardeerd en het gezelschap kwam tot de conclusie, dat de beleving van de video sterk bepaald werd door je eigen cultureel-religieuze achtergrond. Het verbindende karakter in het werk van Chagall is nu nog steeds, dertig jaar na zijn dood van grote waarde. Waar Chagall werelden verenigde, lijken nu grenzen opnieuw getrokken te worden. Chagall’s kunst, zijn religieuze werk en zijn visie op de wereld zijn actueler dan ooit. Daarom wordt in deze tentoonstelling Chagall’s werk ook verbonden met hedendaagse kunstenaars, die ook tussen verschillende werelden leven en daar uitdrukking aan geven. Museum Krona wil deze actualiteit, de discussie over tolerantie, over migratie, over de dialoog tussen culturen en religies aangaan. Met deze avond is Museum Krona daar ruimschoots in geslaagd.

De tentoonstelling is nog te zien tot en met 26 september.

Meer berichten