Koorjubilarissen gehuldigd in Volkel

  •   keer gelezen   Muziek
VOLKEL - Op of rond de feestdag van de heilige Caecilia, 22 november, bestaat de traditie om met een feestje de leden van het koor te bedanken voor alweer een jaar van inzet bij de opluistering van de diensten in de diverse parochies. Vier leden van gemengd koor Sint Caecilia Volkel-Odiliapeel werden zaterdag gehuldigd voor respectievelijk 12,5 jaar en 25 jaar lidmaatschap van het koor.

[image=227846]

Toos van Dijck en Ria Vogels ontvingen een oorkonde voor hun bronzen jubileum en Rosa de Jager en Frans Bouwmans kregen, naast de oorkonde ook de eretekenen in zilver opgespeld.
Extra waardering werd uitgesproken voor Rosa, die naast het zingen, ook als penningmeester zorg draagt voor de financiën. Van het koor is zowel de kwantiteit als de kwaliteit gegroeid, volgens de positieve reacties van toehoorders, maar aanmelding van nieuwe leden is zeker welkom.
Meer berichten