Basisschool St Paulus zet eerste stap naar integraal kindcentrum

  •   keer gelezen   Onderwijs

UDEN | Met ingang van schooljaar 2018 - 2019 start basisschool St Paulus met een voor- en naschoolse opvang. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang zodat er na de zomervakantie een passend programma kan worden aangeboden aan de kinderen die van de opvang gebruik willen maken. Het is een eerste stap in de ontwikkeling naar de vorming van een integraal kindcentrum, een IKC.

Een integraal kindcentrum staat in dienst van de brede doorgaande ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Zij bestaat uit onderwijs, opvang, zorg, welzijn en vrije tijd. Gedurende de dag komen de kinderen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Er wordt gekeken naar de ontwikkelingsbehoeften van elk individueel kind en hier wordt naar gehandeld. "Onze school zet een eerste stap in de richting van een IKC", vertelt Jeanet de Groot, plaatsvervangend directeur. "Er is gekozen om te starten met een aanbod voor voor- en naschoolse opvang. We hebben met de kinderen en hun ouders geïnventariseerd waar de kinderen behoefte aan hebben, zodat het aanbod van de opvang goed aan zal sluiten op de wensen en behoeften van de kinderen".

Peuteropvang
In een volgend stadium zal ook peuteropvang (voor kinderen vanaf 2 jaar) worden gerealiseerd, zodat er een integraal aanbod van peutereducatie, basisonderwijs en kinderopvang ontstaat. En dat alles op de eigen locatie, met eigen personeel, in eigen beheer. Zodoende is er voor de kinderen sprake van een duidelijke structuur en meer rust. Tijdens de inloopochtend op woensdag 7 maart wordt meer informatie gegeven over de realisatie van de voor- en naschoolse opvang op BS St Paulus,
Het is ook mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken met Jeanet de Groot, via telefoonnummer 0413 33 23 18.

Meer berichten