Basisschool Aventurijn in Uden
Basisschool Aventurijn in Uden (Foto: Henk Lunenburg)

Nieuwbouw voor basisscholen Aventurijn en Klimboom

  •   keer gelezen   Onderwijs

UDEN | In het door de gemeenteraad vastgestelde integraal huisvestingsplan voor onderwijs (IHP) is de vervanging van basisscholen Aventurijn en Klimboom opgenomen. Schoolbesturen SAAM en KIEM hebben begin dit jaar een aanvraag voor vervangende nieuwbouw ingediend bij de gemeente. Het College heeft besloten de aanvraag goed te keuren. Als ook de raad positief besluit tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november van dit jaar kunnen de voorbereidingen starten.

De vervangende nieuwbouw heeft als werktitel 'Integraal Kindcentrum West' (verder IKC West). IKC West wordt gerealiseerd op de huidige locatie van Aventurijn en vraagt een investering van 6,5 miljoen euro. Het nieuwe gebouw wordt naar verwachting begin 2023 in gebruik genomen. Wethouder Gijs van Heeswijk: "Ik ben bijzonder blij met dit besluit. Het schoolgebouw van Aventurijn stamt uit 1961 en is echt aan vervanging toe. Dit is ook de locatie waar het nieuwe gebouw komt te staan. Het gebouw van openbare basisschool Klimboom is in gebruik sinds 1975 en maakt deel uit van het plangebied 'Herontwikkeling Leeuweriksweg'. Dat is de plek waar het oude politiebureau en de brandweerkazerne staan. Door ook dit schoolgebouw vrij te maken, ontstaat er een groot gebied voor herontwikkeling. En voor de ruim 300 leerlingen komt er een mooi, gezond schoolgebouw dat ook aansluit op onze Duurzaamheidsagenda. Daarin is één van de ambities om duurzame, energie neutrale schoolgebouwen te realiseren. Met de ontwikkeling van IKC West geven we als gemeente ook uitvoering aan de IKC visie en het IHP dat we samen met de schoolbesturen hebben ontwikkeld. Dankzij de nieuwbouw gaat tevens de overcapaciteit aan vierkante meters voor onderwijs in de gehele gemeente omlaag die eerder was ontstaan door krimp in leerlingenaantallen. Alles bij elkaar opgeteld goede ontwikkelingen die samenkomen."

Gezonde leefstijl
De gemeente vindt het belangrijk dat onze kinderen zich kunnen ontwikkelen tot (jong-)volwassenen met een gezonde leefstijl. Daar draagt ook het bewegingsonderwijs aan bij. Daarom krijgt IKC West een eigen gymzaal, voor het bewegingsonderwijs én om te gebruiken in de (naschoolse) opvang. Verder stimuleert de gemeente een doorlopende leerlijn van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, passend binnen de gezamenlijke IKC visie van gemeente en scholen. Kinderen die vroeg in aanraking komen met educatie (vroeg- en voorschoolse educatie) kunnen in het basisonderwijs beter mee. Het realiseren van een integraal gebouw voor onderwijs, opvang en beweging draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van kinderen.

Herontwikkeling Leeuweriksweg
Met de aankoop van het oude politiebureau door de gemeente, de toekomstige verplaatsing van de brandweer-kazerne en de verhuizing van Klimboom naar de nieuwbouw van IKC West ontstaat er aan de Leeuweriksweg een herontwikkellocatie op een strategische plek, aan de rand van het centrum van Uden. De herontwikkeling maakt geen onderdeel uit van de realisatie van IKC West, maar is een apart project. De herontwikkeling wordt verder opgepakt nadat de gemeenteraad positief heeft besloten over de nieuwbouw van IKC West.

Meer berichten