Veel leerlingen hebben dit jaar verdiend de slagingsvlag mogen hangen.
Veel leerlingen hebben dit jaar verdiend de slagingsvlag mogen hangen.

'Leerlingen hebben een volwaardig diploma verdiend'

  •   keer gelezen   Onderwijs

UDEN | De afsluiting van de middelbare school werd door corona heel anders dan de examenleerlingen van het Udens College hadden gehoopt. Geen centraal examen, geen gala en geen examenreizen. Maar, dat maakt de waarde van de behaalde diploma's niet minder. Daar zijn Maurice Doggen, gedeeld afdelingsdirecteur bovenbouw VWO met Erna Brummel, en Moundir Chari, eindexamensecretaris VMBO, duidelijk over.

door Moniek Jaspers

Ondanks het gemis van activiteiten probeert het Udens College de leerlingen nog wel wat mee te geven. Donderdag 4 juni was de landelijke dag voor geslaagden. Op locatie Schepenhoek werden toen de cijferlijsten ondertekend. Leerlingen werden via verschillende routes per klas ontvangen door hun coach. "Dit was het eerste moment dat de examenklassen weer bij elkaar kwamen. Uiteraard was er blijdschap, maar er was ook een bepaalde gelatenheid. Het was niet de uitbundigheid die we gewend zijn. Veel leerlingen wisten natuurlijk wel al dat ze geslaagd waren", vertelt Doggen. Op het VMBO kwamen de klassen één voor één naar school. Ze werden door hun coaches ontvangen met vlaggen en mochten in galakleding komen. Ook Minister Slob van onderwijs was hierbij aanwezig.

De diploma-uitreikingen zullen in juli plaatsvinden, omdat dan waarschijnlijk groepen tot 100 personen bij elkaar mogen komen. Voor VMBO theoretisch is dat woensdag 1 juli, VMBO basis en kader donderdag 2 juli, VWO vrijdag 3 juli en HAVO maandag 6 juli. Voor HAVO/VWO zal dit in de Kruisherenkapel plaatsvinden. De plannen zijn nog niet volledig bekend maar het idee is om er een alternatief gala van te maken. Ook zullen leerlingen met bijzondere prestaties in het zonnetje gezet worden. Zo zijn er bij het VWO twee leerlingen cum laude geslaagd. Dit kunnen er zelfs nog drie worden.

Verdiende diploma's
Het blijkt dat het slagingspercentage nu wel iets hoger ligt. Waar bij het VWO normaal tussen de 90 en 95 procent van de leerlingen slaagt, ligt dat nu op 99 procent. Bij VMBO Kader is zelfs iedereen geslaagd. VMBO basis en VMBO theoretisch hebben elk slechts één leerling die moet 'herkansen'. Omdat er geen centraal examen is, zijn ook de herkansingen anders. Daar is de zogenoemde Resultaat Verbeteringstoets voor. Bij het VWO maken met name leerlingen die via een decentrale selectie een studie binnen willen komen hier gebruik van.
Zo zonder de centraal examens worden de diploma's onterecht wel eens coronadiploma's genoemd. Chari: "De waarde van het diploma is niet anders dan anders. Per vak moet je voldoen aan eindtermen. Die zijn allemaal behaald aan de hand van de schoolexamens en eventuele overige toetsen. Bij een aantal vakken zijn de cijfers van de schoolexamens vaak zelfs lager dan van de centraal examens. Dan zou je kunnen zeggen dat het diploma zelfs meer waarde heeft." Ook Doggen benadrukt dit. "Ik vind dat de leerlingen een volledig, volwaardig diploma verdiend hebben. Ze hebben dit diploma niet cadeau gekregen; ze hebben ervoor gewerkt. Ondanks de corona zijn ze klaar voor de volgende stap. En ondertussen hebben ze veel onzekerheid gekend en weinig sociale mogelijkheden gehad. Ze hebben echt pech gehad."

Meer berichten