<p>Een deel van de werkgroep Waldorf Uden: Yvette, Alwin, Joyce en Esther. (foto: Henk Lunenburg)</p>

Een deel van de werkgroep Waldorf Uden: Yvette, Alwin, Joyce en Esther. (foto: Henk Lunenburg)

Vrijeschool Waldorf in september van start: ‘Het onderwijs dat we bieden is een middel, geen doel an sich’

  •   keer gelezen   Onderwijs

UDEN | Het Udens College start vanaf september 2021 een vrijeschool-stroom: Waldorf Uden, vrijeschool voor vmbo-T, havo & vwo. Het is in de regio Noordoost Brabant de eerste school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs.

Het Udens College heeft docenten op laten leiden voor de vrijeschool. Zij zijn betrokken bij het ontwikkelen van het onderwijsprogramma. Op de school is de enthousiaste werkgroep Waldorf Uden, bestaande uit Geesje van Hoof, Esther Bergen, Alwin Wiersma, Yvette van Wijk en Joyce Römkens, al meer dan twee jaar bezig met het realiseren van de vrijeschool. “Het is een manier van onderwijs waarbij je kinderen niet alleen cognitief aanspreekt, maar ze ook aanspreekt op andere vaardigheden”, legt Esther uit. “Zoals op werken met hun handen, en werken met hun gevoel. Er is heel veel aandacht voor creatieve vakken en voor oude ambachten. Het is eigenlijk een integratie van verschillende disciplines.” Joyce vult aan: “Het is een onderwijstype waar de betrokken docenten de kinderen echt willen opvoeden in heel hun wezen. Het idee van een vrijeschool is ooit ontstaan om iemand op te voeden die een bijdrage kan leveren aan, als je het heel idealistisch benadert, een betere samenleving én dus betere wereld.” Vakken die aangeboden worden zijn onder meer koor, drama, astronomie en geometrie. “Het onderwijs dat we bieden is een middel, geen doel an sich.”

Kansen en mogelijkheden
Het Udens College probeerde al in augustus te starten met Waldorf Uden. Dat bleek ondanks alle inzet en enthousiasme bij alle partijen te vroeg. “Dit schooljaar zetten we ons weer volop in om in september 2021 te starten”, vertelt Esther. Het idee voor de school is overgenomen van het ouderinitiatief Vrije School Voortgezet Onderwijs Uden. “In overleg met hen hebben wij dit als school ontwikkeld”, vertelt Ad van Kemenade, directeur van het Udens College. “In korte tijd werd een werkgroep gevormd. De vraag ‘willen we dit gaan doen?’, hadden we al snel beantwoord met elkaar. Iedereen is heel enthousiast.” Waldorf Uden krijgt een eigen plek, met een eigen lokaal, eigen karakter, eigen docenten en een eigen structuur in het gebouw van de sector havo/vwo aan de President Kennedylaan. “Dat wij dit onder de vlag van het Udens College kunnen doen, is natuurlijk fantastisch”, zegt Joyce. “Dit biedt ons zoveel kansen en mogelijkheden. We kunnen onder andere gebruik maken van het zorgteam van de school, de infrastructuur, de roosters, het personeel en faciliteiten zoals de sporthal en natuurkundelokalen. De kinderen komen binnen de vaste structuren van het Udens College terecht.” Van Kemenade: “Met de vrijeschool sluiten we aan binnen de ontwikkelingen in de omgeving, maar ook ontwikkelingen binnen onze eigen school. Als Udens College in z’n totaliteit staat het totale kind steeds meer centraal. Er is binnen de school draagvlak voor deze ontwikkeling op basis van wat we zelf doorgemaakt hebben.”

Kennismaken
Om de kinderen in coronatijd toch kennis te laten maken met de vrijeschool, starten er in januari zeven lessen: Waldorf Junior. Het thema daarbij is ‘ontdekken’, waarbij Waldorf als het ware zeven ontdekkingen aanbiedt, waaronder creatieve vakken en geschiedenis. “Zo ervaren ze hoe het is om vrijeschool les te hebben.” Opgeven kan via udenscollege.nl. Op maandag 30 november is er een infoavond voor ouders van groep 8. Ook hiervoor kun je je opgeven via de website.

Meer berichten