Foto: Henk Lunenburg

Udens College ontvangt ruim 4 ton voor verbeteren ventilatie

  •   keer gelezen   Onderwijs

UDEN | Het ministerie van BZK heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om het binnenklimaat en ventilatie in bestaande schoolgebouwen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs te verbeteren. Wanneer een bestaand schoolgebouw niet voldoet aan de geldende ventilatie-eisen kan er gebruik worden gemaakt van de regeling Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS). Gemeente Uden heeft voor het schoolgebouw van het Udens College locatie Kleinveld, in overleg met het Udens College, een aanvraag ingediend. Deze week is bekend geworden dat het Udens College hiervoor eenmalig een bedrag van 404.345 euro ontvangt.

“Een goede ventilatie in de schoolgebouwen draagt bij aan een gezonde en prettige omgeving voor leerlingen”, vertelt wethouder Gijs van Heeswijk. “Een mooi kans voor het Udens College om via deze SUVIS-regeling het binnenklimaat in het schoolgebouw te verbeteren en gelijktijdig stappen te maken in het verduurzamen van het schoolgebouw.”

Financiering
Schoolbesturen ontvangen jaarlijks een Rijksvergoeding voor onderhoud en aanpassingen aan het schoolgebouw. Met deze eenmalige extra bijdrage vanuit de SUVIS-regeling is er nu extra geld beschikbaar om de ventilatie in het gebouw aan te pakken. De SUVIS-regeling financiert maximaal 30 procent van de totale projectkosten. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het financieren van de overige 70 procent.

Verduurzamen
Naast investeringen in het binnenklimaat van scholen, waaronder ventilatie, zorgt de SUVIS-regeling er ook voor dat er stappen gemaakt kunnen worden voor het verduurzamen van schoolgebouwen. Ad van Kemenade, directeur-bestuurder van het Udens College: “De toekenning van deze subsidie is natuurlijk geweldig, want het gaat om een bedrag waarmee we veel kunnen realiseren. Mede dankzij de betrokkenheid van de gemeente hebben we dit samen voor elkaar gekregen. Met de subsidie kunnen we de ventilatie in het schoolgebouw aan Kleinveld al op korte termijn flink verbeteren en het onderwijsgebouw verduurzamen.”

Meer berichten