De overdracht vandaag.
De overdracht vandaag.

Vrijebasisschool De Zevenster kan uitbreiden, gemeente koopt gebouw van Area

  •   keer gelezen   Onderwijs

UDEN | Gemeente Uden heeft overeenstemming bereikt met Area over de aankoop van een leegstaand deel in het gebouw aan de Bronkhorstsingel in Uden. Met deze aankoop van 1.095.000 euro wordt het voor vrijebasisschool De Zevenster, die in ditzelfde gebouw is gehuisvest, mogelijk om uit te breiden. De overdracht van het pand aan schoolbestuur Pallas vond vandaag plaats door de symbolische overhandiging van een sleutel.

Vrijebasisschool De Zevenster is op dit moment gehuisvest aan de Bronkhorstsingel 11. Door de structurele stijging van het aantal leerlingen in de afgelopen jaren heeft schoolbestuur Pallas een aanvraag ingediend bij de gemeente om de school uit te breiden. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd en geld beschikbaar gesteld voor permanente uitbreiding van de school.

Oplossing
Sinds 2019 voeren gemeente, schoolbestuur Pallas en Area gesprekken over een passende huisvestingsoplossing. Een deel van het gebouw was nog in eigendom van Area. Gemeente Uden heeft dit deel nu van Area gekocht en overgedragen aan schoolbestuur Pallas op basis van wet- en regelgeving voor onderwijshuisvesting. Met de aankoop is een bedrag gemoeid van 1.095.000 euro. “Op deze manier maken we optimaal gebruik van bestaande gebouwen in onze gemeente. Er hoeft geen nieuwbouw plaats te vinden en de school hoeft ook niet te verhuizen”, aldus wethouder Gijs van Heeswijk. Wanda Kasbergen, bestuurder Pallas, laat weten heel blij te zijn op deze locatie uit te kunnen breiden. “Het geeft ons de gelegenheid om samen met Istia, die voorziet in de kinderopvang, een mooie doorgaande leerlijn van het vrijeschoolonderwijs in Uden te versterken voor kinderen van 0 tot 12 jaar.”

Meer berichten