150.000 euro voor vergroening van schoolpleinen in Uden

  •   keer gelezen   Onderwijs

UDEN | Gemeente Uden investeert 150.000 euro om schoolpleinen in Uden aantrekkelijker te maken. Op veel schoolpleinen heeft bestrating (verharding) nog de overhand en is er weinig groen. Met de impulsregeling ‘Natuurlijk spelen op schoolpleinen’ worden scholen gestimuleerd om hun schoolplein groener te maken en aandacht te hebben voor waterbewustzijn. Vrijdag reikte wethouder Gijs van Heeswijk symbolisch de eerste subsidies van 10.000 euro uit aan KindCentrum Het Speleon en Bedir.

Ook basisscholen De Vlonder, De Palster en OBS Camelot ontvangen een bedrag van 10.000 euro. Aanvragen van andere scholen zijn nog in behandeling.

Aantrekkelijk schoolplein
Basisscholen zijn volgens wetgeving zelf verantwoordelijk voor de voorzieningen voor huisvesting, zoals ook de kosten voor schoolpleinen. Met de impulsregeling biedt gemeente Uden de mogelijkheid om toch aanvullende voorzieningen voor de schoolpleinen te bekostigen. Voor nieuwe scholen wordt in het bouwbudget een reservering gemaakt voor het aanleggen van een ‘aantrekkelijk schoolplein’. Gijs van Heeswijk, wethouder: “Onze ambitie is dat alle schoolpleinen in Uden aantrekkelijker en groener zijn met voldoende variatie aan speeltoestellen voor kinderen van alle leeftijdscategorieën. Deze financiële impulsregeling levert hier een substantiële bijdrage aan. ”Luc Schouten (KindCentrum Het Speleon) en Ali Osman Aslan (basisschool Bedir) vertellen wat er staat te gebeuren. “We starten meteen na de kerstvakantie met de aanleg van het nieuwe speelplein. Met veel groen en natuurlijke speeltoestellen, waar het voor de kinderen nog fijner is om te spelen, leren en ontdekken.”

Meer berichten