Aanpak voortijdig schoolverlaten en kwetsbare jongeren

  •   keer gelezen   Onderwijs

REGIO | Bestuurders van gemeenten, onderwijs en het UWV in Noordoost-Brabant hebben op 31 maart het regionale Convenant voortijdige schoolverlaters (vsv) en kwetsbare jongeren 2016-2020 getekend. Het convenant bevat gezamenlijke afspraken over het verder terugdringen van voortijdig schoolverlaten én over betere ondersteuning van kwetsbare jongeren van school naar werk.

Deze unieke samenwerking vindt plaats onder de vlag van AgriFood Capital Werkt!. Het convenant betekent een mijlpaal voor de regionale samenwerking op het gebied van versterking van arbeidsparticipatie van (kwetsbare) jongeren. Voortijdige schoolverlaters en kwetsbare jongeren lopen zonder adequate begeleiding een verhoogd risico om na hun schooltijd geen passende baan te krijgen. Ze missen de hiervoor benodigde 'startkwalificatie'.

Zelfstandigheid
Arbeidsparticipatie draagt echter bij aan sociale, economische en financiële zelfstandigheid en daarmee een betere toekomst.
In Noordoost-Brabant hebben gemeenten, onderwijs en het UVW de handen ineen geslagen om voortijdige schoolverlaters en kwetsbare jongeren aan een (minimale) startkwalificatie te helpen of toe te leiden richting arbeid.

Afspraken
De gezamenlijke afspraken hiervoor zijn vastgelegd in het Convenant voortijdige schoolverlaters en kwetsbare jongeren 2016-2020. De samenwerkende partijen zetten vooral in op preventie: voorkomen dat leerlingen uitvallen en zorgen voor betere begeleiding van school naar school of van school naar werk. Terugleiden naar school is in de praktijk een moeizaam proces gebleken. In het convenant hebben de partners met elkaar afgesproken hoe de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant gaat bijdragen aan de landelijke doelstelling van maximaal 20.000 nieuwe vsv-ers in 2020.

Kwetsbare jongeren
Ook zijn er afspraken gemaakt dat alle kwetsbare jongeren in de regio in 2020 een passende plek op de arbeidsmarkt hebben, een stageplaats of in een traject richting werk zitten.

Meer berichten