Gemeenten controleren panden op spookbewoning

  •   keer gelezen   Politie

UDEN | Van 2 tot en met 9 april was er in de gemeenten van het basisteam Maas en Leijgraaf een actie om spookbewoning in kaart te brengen. Bij zo’n 60 panden werden onaangekondigd controles uitgevoerd, waarvan zes woningen in Uden. Hiervan is op één adres vastgesteld dat betrokkenen niet waren ingeschreven in het BRP (Basisregister Personen).

Spookbewoning houdt in dat een woning op papier leeg staat, maar in de praktijk wel wordt bewoond. Dit wordt vaak ingezet door criminelen die onder de radar van de overheid willen blijven. Het kan ook voorkomen dat het pand wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het vervaardigen van drugs of de opslag van illegale zaken. Daarnaast worden onder andere arbeidsmigranten misleid en uitgebuit door hen te huisvesten in dit soort panden.

Tijdens de controles in de gemeenten Grave, Mill en Sint Hubert, Cuijk, Sint Anthonis, Boxmeer, Landerd en Uden waren vijf panden bewoond door mensen die er niet stonden ingeschreven. Het zou in deze gevallen kunnen gaan om woonfraude, overbewoning of fraude met uitkeringen of toeslagen. De personen die verkeerd staan ingeschreven moeten zich alsnog inschrijven. Op vier andere adressen werd niemand aangetroffen, maar waren wel signalen van bewoning. Daar gaan de controleurs nog terug. Op zeven adressen werd weliswaar bewoning geconstateerd, maar had men zich om verklaarbare redenen (nog) niet ingeschreven. Dit wordt in het systeem verwerkt. Zij ontvangen binnenkort een aanschrijving. Op drie adressen werden arbeidsmigranten aangetroffen

De controles op spookbewoning hebben ook als doel om door de aandacht hiervoor de bewustwording te vergroten. Illegale bewoning kan gevaar opleveren voor bewoners en voor omwonenden. Bijvoorbeeld als er brand uitbreekt en de brandweer uitgaat van een leegstaand pand. Maar er kan ook sprake zijn van ondermijnende criminaliteit in de vorm van uitbuiting van arbeiders of doordat criminelen misbruik maken van leegstaande panden om drugs, wapens of gestolen goederen onder te brengen.

Meer berichten