Bellen met de burgemeester: VWO-leerlingen bootsen raadsvergadering na

  •   keer gelezen   Politiek

UDEN | Deze week in Bellen met de burgemeester vertelt Henk Hellegers onder andere over een bijzonder optreden van harmonie Sint Caecilia in Markant Uden, een toneelstuk in Turnhout over de Eerste Wereldoorlog en het overleg met het bestuur van Kinderboerderij Uden.

"Vrijdagavond ben ik aanwezig geweest bij een optreden van harmonie Sint Caecilia uit Volkel en Gerard van Maasakkers in Markant Uden. Het was uitverkocht en het was een erg leuke avond. De harmonie heeft veel mooie complimenten gekregen. De harmonie probeert elk jaar één grote productie op de planken te zetten. Dat is wel bijzonder, want het is toch heel anders op zo'n podium dan spelen op straat."

"Zaterdagmiddag heb ik een bezoek gebracht aan Turnhout. Ik was uitgenodigd door de burgemeester. Er werd een bijzonder toneelstuk opgevoerd dat bestond uit vier monologen van elk vijfentwintig minuten. Het ging over verzetsstrijdster Fanny Diercxsens-Aubergé. De Eerste Wereldoorlog werd vanuit verschillende perspectieven uitgebeeld. Dat was wel heel uniek. Er was ook een afvaardiging van het comité Vluchtoord Uden aanwezig en we zijn nu aan het kijken of we dit stuk ook naar Uden kunnen halen."

"Ook ben ik deze week naar de KBO van Odiliapeel geweest. Zij bestaan vijftig jaar en ik heb ze veel geluk voor de toekomst gewenst. Wat wel uniek is, is dat het hele dorp lid is van de KBO, tenminste de vijftigplussers dan."

"Deze week hebben zo'n vijftig 4-VWO leerlingen van het Udens College een politiek project gevolgd in de Raadzaal. We hebben een raadsvergadering nagebootst die ik heb voorgezeten. Er waren insprekers en de leerlingen zijn met elkaar in discussie gegaan over twee onderwerpen: een nieuw jongerencafé in Uden en een betere busverbinding tussen Uden en Nijmegen en Uden en Den Bosch. Ik hoop dat het erg leerzaam is geweest voor deze leerlingen."

"Verder heb ik vorige week een petitie van Kinderboerderij Uden in ontvangst genomen. Overmans en het bestuur van de kinderboerderij voeren nu een heel constructief overleg en ik hoop dat er snel een goede oplossing voor beide partijen komt."

"Daarnaast stonden er deze week een aantal overleggen op het gebied van veiligheid op de agenda. Er is onder andere gesproken over nieuwe taken die de gemeente krijgt. Maar we hebben het ook gehad over hoe om te gaan met bepaalde situaties, zoals verwarde personen die over straat dwalen en radicaliseren."

"Tot slot was er een overleg met de AS50-gemeenten. Marnix Bakermans en ik hebben de overige gemeente bijgepraat over een mogelijke fusie van Landerd en Uden en de waarnemend burgemeester van Veghel heeft ons bijgepraat over de rol van de nieuwe gemeente Meierijstad in de regio en de AS50.

Meer berichten