Francine Cools, Mika en Tinie Kardol
Francine Cools, Mika en Tinie Kardol

UdenPlus overhandigt programma aan een van de oudste en jongste inwoners van Uden

  •   keer gelezen   Politiek


UDEN |  UdenPlus gaf afgelopen maandag het programma van UdenPlus aan een van de oudste en een van de jongste inwoners van Uden, waarmee de partij haar motto 'Een leeftijdsvriendelijke gemeente; met elkaar, voor elkaar' meteen in praktijk bracht.

"UdenPlus wil van de gemeente Uden een leeftijdsvriendelijke gemeente maken en heeft op basis daarvan een samenhangend programma voor de komende verkiezingen met thema's die alle onder de paraplu 'leeftijdsvriendelijke gemeente' vallen", aldus lijsttrekker Tinie Kardol. Het programma werd overhandigd aan Francine Cools (94) en de pas 9 maanden oude Mika. Tinie: "Deze twee inwoners staan symbool voor de aandacht die UdenPlus aan iedereen, ongeacht de leeftijd, wil geven."

Programma
In het programma heeft UdenPlus versterking van het buurtgevoel en een strenge aanpak van buurtoverlast als een van de thema's. Onderwerpen die juist door leeftijdsgenoten van Francien heel belangrijk gevonden worden. Maar ook voor de ouders van Mika is belangrijk dat Mika kan opgroeien in een veilige omgeving. Daarnaast is er ook veel aandacht voor de bevordering van deelname van (kwetsbare) jeugd, maar ook volwassenen en ouderen, aan arbeid en activiteiten op het gebied van sport, recreatie, educatie en cultuur. Voor alle inwoners heeft UdenPlus aandacht voor het beschikbaar zijn van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en voor alleenstaanden, maar ook voor andere manieren van samenleven. Om Uden aantrekkelijk te houden, legt UdenPlus ook nadruk op het verbouwen van lege gebouwen in en vlak bij het centrum tot winkels, woningen of onderwijslocatie. Ook een goede ondersteuning van verenigingen of instellingen die Uden, Volkel en Odiliapeel bekendheid geven op het gebied van cultuur, recreatie en sport krijgt aandacht in het programma. "Bij alle programmapunten is inspraak van betrokkenen en goede informatie naar de inwoners van de gemeente voor UdenPlus heel belangrijk", licht Tinie verder toe. "Want UdenPlus is een lokale partij die staat voor beslissingen die de lokale bevolking aangaan." 
 

Meer berichten