Ernest de Groot opnieuw lijsttrekker Water Natuurlijk

  •   keer gelezen   Politiek

UDEN | Sinds eind vorige week is de complete kandidatenlijst van Water Natuurlijk Aa en Maas gereed. Ernest de Groot uit Uden is lijsttrekker van de landelijke waterschapspartij.

De lijst omvat 50 personen uit alle gemeenten en vanuit alle doelgroepen. Denk hierbij aan natuur, landschap, erfgoed, milieu, sportvisserij, burgerparticipatie, energietransitie, recreatie en educatie. De waterschapsverkiezingen zijn samen met de provinciale verkiezingen, 20 maart. Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, zit nu met zes personen in het bestuur. Men is hét netwerk voor water in relatie tot natuur, landschap en recreatie en komt op voor de belangen van de burger en de water-natuur zelf. Na lijsttrekker Ernest de Groot uit Uden volgen 49 kandidaten uit de gehele regio. Gerrit Janssen, die sinds 1989 actief is binnen het waterschap, sluit de rij op nummer 50. Bij de eerste twaalf kandidaten staan zes nieuwkomers en vier vrouwen.

Kandidaat vanuit elke gemeente
Volgens Ernest de Groot is de lijst evenwichtig samengesteld. "Elke regio en alle doelgroepen zijn vertegenwoordigd. Ik ben heel tevreden met de kennis en kunde van de kandidaten op het vlak van waterbeheer, bos, natuur, landgoed, landschap, cultuurhistorie, erfgoed, educatie, recreatie, watersport en sportvisserij. Ook zijn alle kandidaten goed geworteld binnen het maatschappelijk middenveld van de Oost-Brabantse samenleving. Waar ik verder bijzonder blij mee ben, is dat we binnen alle gemeenten van Oost-Brabant een goede, aansprekende kandidaat hebben weten te vinden."

Meer berichten