Ernest de Groot van Water Natuurlijk.
Ernest de Groot van Water Natuurlijk. (Foto: Martin de Groot)

Koers waterschap Aa en Maas voor komende vier jaar bepaald

  •   keer gelezen   Politiek

REGIO | De coalitie die bestaat uit Water Natuurlijk, CDA en Geborgden heeft overeenstemming bereikt over het bestuursakkoord 'Waterbewust samen werken met Water' en de financiële uitgangspunten voor de komende bestuursperiode 2019-2023 bepaald. 

De partijen zijn het er met elkaar over eens dat er in Oost-Brabant grote opgaven liggen om voldoende beschermd te zijn tegen overstromingen, problemen met droogte te voorkomen en te zorgen voor natuurlijk, gezond en schoon water. De uitdaging voor waterschap Aa en Maas is het realiseren van een realistisch, realiseerbaar ambitieniveau, waarbij de rekening, noch de opgaven en risico's worden doorgeschoven naar de toekomst. Met dit bestuursakkoord worden daarvoor de bestuurlijke accenten gelegd.

Doelen 
Er zijn verschillende doelen vastgelegd in het bestuursakkoord. Waaronder beter voorbereid zijn op weersextremen zoals hevige regenval en droogte, bescherming tegen overstromingen vanuit de Maas vergroten, het verbeteren van de waterkwaliteit in Oost-Brabant voortvarend oppakken en de bevordering van biodiversiteit en de versterking van landschapskwaliteiten. "Met dit akkoord laat waterschap Aa en Maas zien, dat we 'waterbewust samen willen werken met water'. We doen dit in goed overleg met alle partners en met onze kennis en kunde op het terrein van ruimte, landschap, water, bodem, milieu, natuur en recreatie", aldus Ernest de Groot van Water Natuurlijk. 

Meer berichten