Gemeente Maashorst.
Gemeente Maashorst. (Foto: Ad van de Graaf)

Maashorst Vooruit, DS'97 en RPP werken aan nieuwe politieke partij

  •   keer gelezen   Politiek

UDEN | De politieke partijen DS'97, RPP en Maashorst Vooruit zijn voornemens om, na reeds uitvoerig gevoerde gesprekken, samen een nieuwe partij op te richten. Hiermee willen ze meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2021 van de nieuw te vormen gemeente Maashorst.

Vooruitlopend op het gisteren genomen historische besluit van de gemeenteraden van Landerd en Uden, om samen te gaan tot één nieuwe gemeente, zijn er verkennende gesprekken gevoerd door de drie partijen. De besturen van de drie partijen hebben met mandaat vanuit hun leden onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om samen te werken. Uitgangspunt om te komen tot een succesvolle samenwerking is voor alle partijen vertrouwen geweest. De conclusie uit de verkennende gesprekken voor alle partijen is dat dit vertrouwen volmondig aanwezig is om de volgende stap te zetten; het opzetten van een nieuwe politieke partij. Inmiddels staan de grote lijnen en deze zullen besproken worden met de leden van de verschillende partijen.

"Wij zijn ons ervan bewust dat er verschillende opvattingen bestaan over de richting van de herindeling bij een deel van de leden van DS'97", laten Bas Keijzer (Maashorst Vooruit), Ben Maathuis (DS'97) en Roland Werring (RPP), voorzitters van de partijen, weten. "Omdat deze richting nu formeel is bepaald door beide gemeenteraden, vinden alle partijen dat het tijd is om vooruit te kijken om ook in de toekomst de belangen van hun kiezers te blijven behartigen. Wij zijn van mening dat dit het beste te bereiken is door een samenwerking aan te gaan." De nieuwe partij zal zich richten op de behartiging van de belangen van alle dorpen in de nieuwe gemeente, dus ook alle kernen van de huidige gemeente Uden. "Wij kijken hierbij uitdrukkelijk naar de behoeften van kernen afzonderlijk én de gemeente als geheel en dus geen 'eigen dorp eerst denken'. Wij streven naar een representatieve afspiegeling in de nieuwe partij vanuit alle kernen en lagen van de samenleving.  Met deze sterke basis denken wij dat we de belangen van onze kiezers het beste kunnen dienen door deel te nemen aan het nieuwe college. De samenwerking van deze drie partijen zien wij als eerste stap naar een groter geheel, waarbij we nadrukkelijk openstaan om een groter samenwerkingsverband te vormen. Hiervoor gaan we graag het gesprek aan met alle inwoners en politieke partijen uit beide gemeenten."

Meer berichten