Minister positief over herindeling Landerd en Uden

  •   keer gelezen   Politiek

UDEN | De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft namens de regering gereageerd op vragen die door politieke fracties in de Tweede Kamer gesteld zijn over de herindeling van Landerd en Uden. Minister Ollongren geeft antwoord op vragen die gesteld zijn over onder andere het doorlopen proces, het draagvlak voor de herindeling, opsplitsing van Schaijk naar Oss en de naamgeving.

De minister is positief in haar beantwoording en onderschrijft het proces dat door Landerd en Uden is doorlopen om te komen tot de samenvoeging. Zo schrijft ze dat “de regering van mening is dat de gemeenteraden van Landerd en Uden op eigen initiatief zorgvuldig alle herindelingsvarianten hebben afgewogen en gekozen hebben voor een variant waarin de belangen van hun gemeenten het beste geborgd zijn en die op een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak kan rekenen”. Ook geeft ze aan dat het draagvlak uitgebreid is onderzocht en standpunten zijn meegewogen, en dat er een uitgebreid participatieproces is doorlopen.

Naamgeving
Een aandachtspunt is de naamgeving. De regering spreekt zich niet uit over de inhoudelijke naam, maar had liever een zorgvuldiger naamgevingsproces gezien. De regering is van mening dat er een bestuurskrachtige gemeente ontstaat en dat er voldoende steun is voor deze herindeling, zowel binnen de gemeenten Landerd en Uden als bij de meeste regiogemeenten. Burgemeesters Hellegers en Bakermans zien met vertrouwen het besluit van de Tweede Kamer tegemoet: “Deze beantwoording laat zien dat we volledige steun krijgen voor het doorlopen proces en de koers die we hebben ingezet. We gaan dan ook vol enthousiasme verder met de voorbereidingen. We liggen goed op schema en kijken er naar uit om op 1 januari 2022 van start te gaan.”

Vervolgproces Tweede en Eerste Kamer
Aanstaande donderdag vergadert de commissie voor Binnenlandse Zaken over de verdere procedure van behandeling door de Tweede kamer. De insteek is dat besluitvorming over deze herindeling plaatsvindt voor het verkiezingsreces, dat vanaf medio februari 2021 aanstaande is. Vervolgens volgt nog besluitvorming door de Eerste Kamer, dat voor de zomer verwacht wordt.

Meer berichten