Gemeente kan niets doen tegen huurverhoging

  •   keer gelezen   Politiek

UDEN | De gemeente kan geen directe invloed uitoefenen op de huurverhoging door Area. Dat is de conclusie van de raadsvergadering van afgelopen donderdag. De enige optie voor partijen die iets willen bewerkstelligen is om met Area in gesprek te gaan.

De SP en UdenPlusLanderd wijzen op de stijgende prijs van onder andere boodschappen en energie en zouden graag zien dat de gemeente op enige manier invloed uitoefent op de huurverhoging. Ton Segers sprak namens de SP: “Op de stijgende kosten van energie en boodschappen hebben wij als raad geen invloed, maar volkshuisvesting is een taak van de gemeente. Deze taak hebben wij ondergebracht bij de corporaties Area en Mooiland. Dus de vraag is wat wij daar nog mee kunnen. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om Area en Mooiland hierin te sturen?” Wethouder Frank van Lankvelt was er duidelijk over: “Laat het helder zijn, de gemeente gaat niet over de huurverhoging door Area. Area beslist over de eigen huur, ik wil uw raad daar geen illusies in geven.” Dat is ook het standpunt van het college. Segers reageert: “Het is jammer dat er geen mogelijkheden zijn om iets aan de huurverhoging te doen en dat we de volkshuisvesting dusdanig uitbesteed hebben dat we er zo weinig grip op hebben.”

In gesprek
Van Lankvelt was wel bereid om, na een verzoek van Harry van Tiel van UdenPlusLanderd, de zorgen over de koopkracht die in de raad werden geuit over te brengen bij Area. Daarnaast adviseerde hij de raad om zelf met Area in gesprek te gaan, bijvoorbeeld in het overlegplatform dat na enige afwezigheid recent opnieuw werd opgestart. Deze gang van zaken geniet de voorkeur van andere partijen waaronder Voor de Dorpen, de VVD en PRO. Voor de SP is dat echter niet genoeg: “Wij zijn nooit tegen een goed gesprek met de woningcorporaties. Maar we zien ook dat dat niet tot gevolg heeft dat er gigantisch gebouwd wordt. We denken dat daar wel meer voor nodig is dan af en toe een goed gesprek, enige dwang zou nooit verkeerd zijn.” Bij gebrek aan beter besluit de SP een brief aan Area op te stellen die fracties kunnen tekenen als zij de boodschap ondersteunen.

Begrip voor huuverhoging
Gerhard Benneker namens Voor de Dorpen en Roel Wittenberg voor Jong Maashorst spraken hun begrip uit voor de huurverhoging. Wittenberg: “Woningcorporaties maken kosten door uit te breiden, te investeren en te verduurzamen. We zien graag snel meer woningen en verduurzaming en begrijpen dus de huurstijging van 2,3 procent.”

Meer berichten