MACE wil de mestfabriek bouwen op het snijpunt van de De Quayweg en het Peelkanaal.
MACE wil de mestfabriek bouwen op het snijpunt van de De Quayweg en het Peelkanaal.

MACE: belangrijkste vraag blijft onbeantwoord

  •   keer gelezen   Politiek

VENHORST | Verontruste bewoners en andere belangstellenden uit Landhorst en Venhorst werden donderdagavond bijgepraat over de procedures en vergunning (Wabo) voor MACE, de grote mestfabriek die gerealiseerd moet worden aan het Peelkanaal, precies op de grens tussen beide Peeldorpen. De belangrijkste vraag bleef echter onbeantwoord: of én wanneer de gemeente Sint Anthonis een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) gaat afgeven?

Want hoewel de meeste vragen van de vele aanwezigen in café-zaal Buitenlust in Landhorst keurig beantwoord werden, werd eveneens duidelijk dat de gemeente Sint Anthonis nog geen concrete stappen voor een VVGB heeft gezet 'vanwege de compleetheid van de stukken'. "We hebben nog geen inhoudelijk proces om tot een VVGB te komen ingezet, omdat de stukken nog niet compleet zijn en een inhoudelijke beoordeling hierdoor lastig is", moest Onno Truschel, gastspreker en ambtenaar van de gemeente Sint Anthonis, erkennen.

Essentieel onderdeel
De rol van de gemeente - in dit geval de gemeenteraad - is namelijk niet gering. Het belangrijkste stuk in de uiteindelijke Wabo-aanvraag is namelijk het onderdeel of MACE handelt in strijd met de regels voor de ruimtelijke ordening. En nu MACE heeft afgedwongen dat er (voorlopig) geen Milieu- en Effectrapportage (MER) hoeft te komen, moeten de raadsleden van CDA, SAN, VVD en Lijst Rien Jansen zich dus buigen over de vraag 'of dit nieuwe initiatief gezondheidsrisico's met zich meebrengt'. Maar een VVGB is een lichter middel dan MER qua toetsing van milieu, geluid, overlast, et cetera. "De Structuurvisie vormt hiervoor de leidraad", gaf Truschel aan. Want milieumetingen (zoals bodemonderzoek) zijn - in tegenstelling tot bij een MER - niet aan de orde. De controle vindt 'slechts' plaats op papier. Ofwel: past de aanvraag bij lokaal beleid? En 'objectieve' gezondheidsrisico's zijn niet te meten omdat MACE een uniek project is. Nog nergens anders staat een mestfabriek van zo'n grote omvang. Er is dus geen precedentwerking of onderliggende wetgeving die MACE (op dat vlak) kan tegenhouden. Wordt de VVGB afgegeven, dan staat feitelijk niets MACE nog in de weg, omdat de door de provincie te toetsen criteria (bouwen van een bouwwerk en oprichten van een inrichting) vele malen lichter zijn. En voor de duidelijkheid: geen VVGB is geen vergunning.

Kleur bekennen
Om (snel) duidelijkheid naar bewoners te creëren, is het al dan niet afgeven van de VVGB dus een must. Dit betekent echter ook dat de fracties in de gemeenteraad snel kleur moeten bekennen. Tijd is echter in het voordeel van de politiek: de vergunningprocedure ligt tijdelijk stil omdat de provincie aanvullende informatie heeft gevraagd. Pas als die er is, gaat het Wabo-verzoek verder en heeft de gemeente feitelijk een half jaar om een VVGB (al dan niet) af te geven. De ontbrekende informatie - behoudens een mogelijk GGD-rapport over de gezondheidsrisico's - is voor de gemeente echter geen reden om dit proces niet te kunnen starten. Die kan de aanvraag van MACE nu al toetsen en, zo leert navraag, dat vergt maar een paar weken.

Meer berichten