College Bernheze stelt 275.000 euro extra beschikbaar voor onderhoud fietspaden

  •   keer gelezen   Politiek

HEESCH | Het college van B&W van de gemeente Bernheze heeft besloten om voor 2016 een extra budget van 275.000 euro beschikbaar te stellen voor onderhoud aan diverse fietspadenroutes. 

Om de grootste problemen in kaart te brengen, is per kern een klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers van de dorpsraden, kerncommissies, fietsafdelingen van de KBO en vertegenwoordigers van ONS welzijn en de werkgroep Bernhoven. Zij hebben de grootste ergernissen, problemen en knelpunten in kaart gebracht en samen maatregelen geformuleerd en verder uitgewerkt. De knelpunten zijn voornamelijk structurele problemen in onder meer de vormgeving van de weg, het ontbreken van fietspaden, het ontbreken van openbare verlichting en verkeerskundige knelpunten.  

Meer berichten