Kerkdiensten Petruskerk op tv bij RKK

  •   keer gelezen   Religie
UDEN - Omroep RKK wil in dit jaar een aantal eucharistievieringen vanuit de Sint Petruskerk uitzenden. “Qua ambiance en inhoud een terechte en geschikte keuze”, vindt Marcus de Haard. “Vanuit het parochiebestuur was direct duidelijk dat een afspiegeling van het totale aanbod aan stijlen zichtbaar moet zijn. Dit wil zeggen dat niet slechts koren uit Uden geselecteerd zijn, maar dat parochiebreed is gekeken naar stijl, kwaliteit en diversiteit.”

[image=248960]

Bijna alle vieringen zullen worden voorgegaan door pastoor/deken Theo van Osch. In september echter zal bisschop Rob Mutsaerts voorgaan tijdens een viering die muzikaal in het teken zal staan van priester en componist Floris van der Putt waarvan 2015 een gedenkjaar is. Over het hele jaar verspreid vinden zeven uitzendingen vanuit Uden plaats waarbij liturgische en muzikale diversiteiten zorgvuldig zijn gewogen. Zo zijn er Latijnse en Nederlandstalige vieringen gepland, en zijn traditionele en eigentijdse koren gevraagd.
Op zondag 18 januari is de eerste uitzending in de reeks. Het Sint Caeciliakoor Uden neemt de ‘aftrap’. Geheel in het teken van de lezingen van deze zondag wordt het “Wees hier aanwezig” van Tom Löwenthal gezongen waarin Maria van den Broek de discantpartij zal zingen. En naast de vertrouwde antwoordpsalm 40 (Hier ben ik God), gezongen door dirigent Marcus de Haard, is als vaste gezangen gekozen voor de Gregoriusmis van Johannes Vermulst. Ook zal een nieuwe compositie van Wouter van Belle zijn intrede doen. Organist tijdens deze viering is Jan de Laat. De overige vieringen zijn: 22 februari, 19 april, 28 juni, 6 september, 22 november en 27 december 2015.

Voor meer informatie: (0657-208908).
Meer berichten