Logo kliknieuws.nl/uden
Het inspiratieteam vlnr: Jeanne van Boxtel, Erick Mickers en Henk Trimbach. (foto: Ankh van Burk)
Het inspiratieteam vlnr: Jeanne van Boxtel, Erick Mickers en Henk Trimbach. (foto: Ankh van Burk)

Kapelgemeenschap zoekt nieuwe invulling aan vieringen

  •   keer gelezen   Religie

UDEN | Kruisheren Rein Vaanhold en Bert van de Ven gingen respectievelijk op 1 januari en op 12 januari voor het laatst voor als gewijd priester in de zondagsviering. Tot nu toe gingen zij op de tweede en vierde zondag beurtelings voor in de viering, maar leeftijd en gezondheid noopten hen hiermee te stoppen. Het inspiratieteam van de Kapelgemeenschap bestaande uit Erick Mickers, Henk Trimbach en Jeanne van Boxtel zoekt naar een nieuwe invulling om vorm en inhoud te geven aan de zondagsvieringen.

door Ankh van Burk

"Kapelgemeenschap Ter Linde vindt zijn oorsprong als spiritueel centrum en 'vrijplaats van geloven' in 2007," memoreert Henk Trimbach. "Rein Vaanhold kreeg vragen van mensen, die zich door sluiting van kerken en fusie van parochies ontheemd voelden. Zij vroegen om een spiritueel centrum en vonden gehoor bij Rein." Erick Mickers vervolgt: "Er kwam een soort fusie op gang tussen mensen die al bij de Kruisheren naar de kerk gingen en de mensen die zich ontheemd voelden. Daarbij stonden de Kruisheren open voor pluriforme wijzen van vieren." Henk: "Op een heel natuurlijke manier is er in de loop der jaren een gemeenschap ontstaan, die gedragen en gevoed wordt door toegewijde mensen uit de gemeenschap zelf, die met en voor elkaar activiteiten organiseren rondom spiritualiteit met als hoofdactiviteiten Verbinden, Vieren en Verdiepen. Er ontstonden verschillende werkgroepen zoals Kunst & Spiritualiteit, Meditatie en Bezinning en Vier het Leven.

Jeanne van Boxtel: "De zondagsvieringen werden gaandeweg ook steeds meer door toegewijde vrijwilligers uit de gemeenschap voorbereid en ingevuld, omdat er steeds minder kruisheren voor konden gaan. Er ontstonden vieringen met een divers karakter, zoals de Viering van Woord en Gebed en de thematische Woord- en Communieviering verzorgd door koor en tekstgroep Mistral." Nu de eucharistievieringen wegvallen, zal daar een nieuwe vorm voor gevonden moeten worden. Erick: "Kruisheer Bert van de Ven wijst ons hierin de weg als hij schrijft: "Laten we dan niet de eucharistie als uitgangspunt nemen, maar laat het gaan om gemeenschapsbeleving. Met elkaar eten en drinken, denken en danken om wat ons is gegeven. Al biddend, al zingend, al delend. Bij Jezus ging het bij het samen aan tafel gaan voor de Pesachmaaltijd niet om de instelling van de eucharistie, maar om de verbondenheid met elkaar en de blijvende verbondenheid met God". Erick vervolgt: "Met deze gedachte in ons achterhoofd gaan we al zoekend op weg om een nieuwe invulling te geven aan de vrijgekomen zondagen, waarbij het ritueel van het 'breken en delen van brood en wijn' zeker een plaats zal krijgen." Het inspiratieteam is bezig om mensen bij elkaar brengen om ideeën hierover uit te wisselen en uit te voeren. Tot slot benadrukt Henk Trimbach nog even, dat de Kapelgemeenschap een unieke plek in Nederland is vanwege de mogelijkheid die geboden wordt om op een vrije manier het leven te kunnen vieren met elkaar in een religieuze omgeving. "En daar blijven we ons graag voor inzetten," aldus Henk.

Meer berichten