Vervallen en verschoven vieringen in Petrusparochie

  •   keer gelezen   Religie

UDEN | Naar aanleiding van het besluit van de bisschoppen zullen alle avonddiensten in de Petrusparochie vanaf nu komen te vervallen. Dat betekent dat de avonddiensten van maandag tot en met vrijdag in de dag-kapel van de Petruskerk vanaf nu aanvangen om 16.00 uur.

De avondvieringen in de Petruskerk op de zaterdagen van 18.30 uur komen eveneens te vervallen en worden verzet naar de s’ middags 16.00 uur. Alle vieringen op kerstavond 24 december gepland komen te vervallen. Op deze datum vindt er enkel een besloten Gezinsviering Petrus 2.0 plaats om 16.00 uur, en een viering om 16.00 uur in Odiliapeel. Alle avondvieringen in onze andere kerken vervallen eveneens.

Meer berichten