Relikwie van heilige Faustina naar abdij

  •   keer gelezen   Religie
UDEN - Mgr. Hurkmans gaat tweede paasdag maandag 21 april om 09.00 uur voor in een Pontificale Eucharistieviering bij de Zusters Birgittinessen in Uden. Tijdens deze viering vindt de ontvangst (verering) plaats van een relikwie van Zuster Faustina Kowalska. Een splinter uit het bot van deze apostel van de Goddelijke Barmhartigheid. Dit is de eerste relikwie van de heilige Zuster Faustina in een Nederlandse Parochie.

[image=278075]

Faustina Kowalska werd geboren op 25 augustus 1905 in Glogowiec (Polen), dochter van een groot landbouwersgezin. Haar roepnaam is Helena. Op 1 augustus 1925 werd Helena aanvaard bij de Zusters van de Moeder van Barmhartigheid, ook Magdalena's genoemd. Zij zetten zich in voor de opvoeding van arme meisjes die gevaar liepen op straat terecht te komen. Op 30 april 1926 ontving zij het habijt en de kloosternaam Zuster Maria-Faustina, waar later aan toe werd gevoegd: "van het Heilig Sacrament”.
Zonder enige bijzondere vorming, ze had nauwelijks twee jaar lager onderwijs genoten, vervulde zij in de verschillende kloosters waar de gehoorzaamheid haar brengt, de taak van keukenhulp, hovenierster en portierster. De liefde tot God en de naastenliefde brachten haar tot een buitengewone graad van offervaardigheid en intimiteit met God. Haar geestelijk leider droeg haar op al haar mystieke vervaringen op te schrijven. Gehoorzaam als zij is, schreef zij haar dagboek, in zes delen.
Op 22 februari 1931 verscheen Christus haar, gehuld in een wit kleed. Een hand opgeheven en de andere op de plaats van zijn goddelijk Hart. "In stilte aanschouw ik de Heer, mijn ziel was vervult van grote vrees, maar ook van een grote vreugde." Deze beeltenis moest geschilderd worden met de tekst: "Jezus ik vertrouw op U”. Paus Johannes Paulus II verklaarde Zuster Faustina zalig op 18 april 1993 en heilig op 30 april 2000.

Zie ook www.barmhartigheidzondag.nl.

[image=278074]
Meer berichten