Logo kliknieuws.nl/uden

Triduum en Hoogfeest in Kruisherenkapel

  •   keer gelezen   Religie
UDEN – Het Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw Ter Linde wordt donderdag gevierd. Het programma voor het Triduum begint maandag in de Kruisherenkapel met om 8.10 uur een Rozenhoedje en om 8.30 uur een eucharistieviering met volkszang. Maandagavond om 19.30 uur is er een viering met zang van het Paulus Kwartet, gebed en overweging. Voorgangers: Mieke Dik en Ton Nagel. Daarna is er koffie, thee en napraten.

[image=153314]

Dinsdag heeft hetzelfde programma alleen dan is ’s avonds de voorganger pastor Louis de Bonth en is er volkszang met het Ter Lindekoor. Woensdag is er ook weer een Rozenhoedje en daarna om 8.30 uur een eucharistieviering met volkszang. Om 15.00 uur is dan de ziekenzegen en een viering van gebed, zang van het Pius X Intervalkoor, overweging en handoplegging. Nadien ook weer koffie, thee en napraten.
Donderdag is het Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ter Linde met ook om 8.10 uur een Rozenhoedje, om 8.30 uur een eucharistieviering met volkszang en om 19.30 uur een feestelijke eucharistieviering met pastor Inno Ponsioen en rector Rein Vaanhold en zang van Mistral. Ook daarna is er weer koffie, thee en napraten.

Historie
De devotie tot O.L. Vrouw ter Linde vindt waarschijnlijk haar oorsprong in de tijd dat de Kelten een bijzondere verering hadden voor bomen, waarin volgens hen de goden van de voorspoed en het geluk huisden. Mogelijk hebben de eerste missionarissen een andere gerichtheid aan deze verering gegeven door een beeld van Maria in een lindeboom te plaatsen. Bekend is in ieder geval dat er al sinds de 13e eeuw in Uden een kapel van Onze Lieve Vrouw ter Linde is.
Nadat de Kruisheren in 1629 uit Den Bosch verdreven zijn en een veilig heenkomen in Uden zochten, hebben ze daar in 1652 een klooster gebouwd, dat later verkocht zou worden aan de zusters Birgittinessen. In 1672 hebben de Kruisheren de zorg voor de Mariakapel overgenomen. In 1700 bouwden zij er hun klooster. Een woelige geschiedenis volgt van bloei en verval. Aan het einde van de zestiger jaren begon een opmerkelijke opleving. De mensen begonnen te beseffen, dat materiële welvaart alleen, geen antwoord is op levensvragen. Nu komen er iedere dag mensen in de kapel om even bij Maria te zijn.

[image=194258]
Meer berichten