Kerkdiensten naar ‘Frans model’ vanaf 1 juli

  •   keer gelezen   Religie
SINT ANTHONIS / OEFFELT – “Ons beleid is er op gericht om zoveel mogelijk kerken open te houden. Als we dat willen, ontkomen we er niet aan om in de kleinere deelparochies minder eucharistievieringen te houden.” Dat zegt Rens Hendriks, vice-voorzitter van de Parochie Maria, Moeder van de Kerk.

[image=282349]

Hendriks erkent dat door het nakende vertrek van pastoor Roland Kerssemakers, het eerdere vertrek van de kapelaans Janssen en Rodeyns en het overlijden van pastoor Van de Steen (Beugen) de stap naar wat het ‘Frans model’ heet in een stroomversnelling is gekomen. “Minder missen in plaats van minder kerken. Wij pakken het op, we gaan het doen”, zegt de Oeffeltse kerkbestuurder. Die nieuwe liturgische opzet – een eigen intiatief vanuit de parochie - is heel dicht bij, want op 1 juli gaat het al van start met twee priesters (pastoor Kerssemakers en kapelaan Peter Raaphorst).
Afgezien van de vier hoofdkerken (St Anthonis, Overloon, Wanroij, Oeffelt), waar elk weekend een eucharistieviering is, moeten de overige negen deelparochies het doen met één of twee H. Missen per maand. Een grotere plaats als Rijkevoort houdt maandelijks twee erediensten, een kleine kern als Westerbeek één. Deelparochie Oeffelt, dat in pastoor Tullemans nog een voorganger heeft, valt buiten het schema. En lopende afspraken in verzorgingshhuizen blijven ook ongemoeid. In de weekends dat er geen eucharistieviering is in een deelparochie, kunnen leken voorgaan in woord- en gebedsdiensten.
Volgens Hendriks trekt het Bisdom er hard aan om een opvolger te vinden voor pastoor Kerssemakers, die per 1 september vertrekt naar missieland Chili. Ook in de parochie zelf wordt meegedacht, maar in een priesterarm land liggen de kandidaten niet voor het oprapen. “Misschien zijn er wel priesters die pastoraal aan de slag willen, maar het bestuurlijke werk als een last zien.” De parochiebestuurder hoopt dat het lukt, want anders moeten voor de missen priesters van buiten de parochie worden ingeleend. “Of het lukt, ik weet het niet. Maar ik ben nu iets optimistische dan in het begin.” Mocht het onverhoopt niet lukken, dan kan de megaparochie een administrator toegewezen krijgen, een pastoor op afstand die de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid draagt.

Kostenbesparing
Door vermindering van het aantal missen, worden ook kosten bespaard. “Of in elke deelparochie de kerk open kan blijven, hangt in belangrijke mate af van de plaatselijke parochianen”, legt Rens Hendriks uit. Kerkgang, kerkelijke activiteiten en de financiële positie zijn hierbij van doorslaggevend belang.
Ondanks een structureel exploitatieverlies van 300.000 euro, biedt het bisdom de mogelijkheid om alle kerken open te houden. “We hebben van het bisdom drie tot vijf jaar gekregen om de levensvatbaarheid aan te tonen. Maar dat kan alleen maar door meer betrokkenheid.” Of het gaat lukken, daar spreekt Hendriks zich niet over uit. “De sfeer die ontstond na de aankondiging dat negen kerken moesten sluiten, is opgeklaard. Ik bespeur een voorzichtige trend ten goede.”
Meer berichten