Rijkevoort: veel vragen over kerksluiting

  •   keer gelezen   Religie
RIJKEVOORT – In Rijkevoort zijn ze er nog niet uit hoe het verder moet met de parochiekerk, die met sluiting wordt bedreigd. Er is een kleine groep inwoners die pogingen wil ondernemen om de eredienst te behouden, terwijl een grotere groep meer ziet in het zoeken naar nieuwe gebruiksmogelijkheden van het gebouw. Uiteindelijk waren er vooral veel vragen.

Dat bleek tijdens een bijeenkomst op 5 juli in Dorpshuis De Poel, waar ongeveer honderd belangstellenden aanwezig waren. De kerk van Rijkevoort is één van de negen kerken in de megaparochie Maria, Moeder van de Kerk die het bisdom tussen 1 januari en 1 juli 2013 wil sluiten.

Herbestemming
Al dan niet de kerk van de parochie St. Rochus als gebouw voor de gemeenschap Rijkevoort behouden, dat stond centraal. Het gebouw is eigendom van de megaparochie. Bisschop Anton Hurkmans van het bisdom Den Bosch heeft met nadruk gesteld dat na sluiting van de kerk deze voor geen enkele kerkelijke functie meer gebruikt kan worden. Een eventuele nieuwe bestemming van het gebouw, vraagt om een gedegen plan met een financiële paragraaf en een onderhoudsplan. Concrete suggesties voor herbestemming zijn er overigens nog niet.

Open of dicht
Niet iedereen legt zich neer bij het sluiten van de kerk. Een deel van de parochianen wil de eredienst voor Rijkevoort behouden. Gedacht wordt aan juridische stappen.
De tendens van de bijeenkomst was dat de mensen van Rijkevoort graag de kerk als gebouw willen behouden en dat de bevolking bereid is hier een bijdrage voor te geven. Deze bijdrage staat los van de kerkbijdrage voor de parochie Maria, Moeder van de Kerk (Kerkbalans). Aangegeven werd dat dit laatste ieders eigen verantwoordelijkheid is.

Gevolgen
Dat door de kerksluiting de Rijkevoortse katholieken voor de eredienst naar Sint Anthonis of Wanroij moeten is evident. Toch bleven er veel vragen. Wat de gevolgen van de sluiting is voor de zangkoren, het onderhoud van de begraafplaats, het Angelusklokje of het luiden wanneer iemand in het dorp overleden is, die vragen bleven onbeantwoord. De werkgroep Beheer stelde voor om na de vakantie deken Roland Kerssemakers uit te nodigen, om dit nader toe te lichten.
De informatieavond was een eerste peiling van de gevoelens in Rijkevoort. Om de mening van de dorpsgemeenschap scherp in kaart te brengen, wordt gedacht aan een enquête.
Meer berichten