Oud-bisschop Bluijssen geliefde gast in Uden

  •   keer gelezen   Religie
UDEN - Oud-bisschop Jan Bluijssen was afgelopen tijd onderwerp van gesprek vanwege zijn jubileum. Hij zou eigenlijk vandaag, dinsdag 27 december, zijn 50-jarige jubileum als bisschop vieren met een eucharistieviering in de Sint Jan. Maar, uit respect voor de slachtoffers van misbruik binnen de rooms-katholieke kerk heeft hij het afgezegd. De bisschop was in zijn jonge jaren kapelaan in Veghel, daar heeft hij altijd nog een band mee. Maar ook met Uden. Daar is een school naar hem genoemd, hij is ‘vriend’ van het museum voor Religieuze Kunst en werd in 1986 door De Knoerissen gehuldigd als Knoergoeie Brabander.

[image=200735]

Op 3 mei 1974 werd het Museum voor Religieuze Kunst officieel door Bisschop Jan Bluijssen geopend. Conservator Leon van Liebergen weet nog dat hij daarbij de initiatiefnemers roemde en hij memoreerde de moeizame geschiedenis van het Bisschoppelijk Museum. “Hij prees ook de historische plek, de abdij met haar rijke geschiedenis, die nu dan in een passende omgeving ruimte bood aan de collecties van zowel de abdij zelf en het Bisschoppelijk Museum. Een waar toevluchtsoord voor bedreigde christelijke kunst. Daarnaast legde hij de nadruk op de rijke traditie van deze kunst en belichtte hij het educatieve karakter. Oud-burgemeester Gerard Schampers, initiatiefnemer voor het museum, had groot respect voor Bluijssen. Zij deelden ook hun gezamenlijke belangstelling voor geschiedenis en kerkhistorie. Ook de ‘mysticus’ in Bluijssen bewonderde hij zeer.”

Mysticus
Jaren later, in november 2009, presenteerde in datzelfde museum oud-bisschop Bluijssen van het Bisdom ‘s Hertogenbosch een nieuw boek. De belangstelling voor de toen 83-jarige, ‘mysticus in wording’ was onverminderd groot. Hij was fragiel en broos maar attent en alert als altijd. In zijn boek stelt Bluijssen dat de visioenen en inzichten van middeleeuwse mystici bijdragen aan de geloofsvraagstukken van vandaag. Bewonderenswaardig dat iemand met zijn leeftijd en zwakke gezondheid nog zo’n pittig werk neer kan zetten.
Rector Rein Vaanhold van de Kruisheren zou vandaag naar de jubileumviering in de Sint Jan gaan. “Hij werd door Bluijssen gewijd. “Hij was toen nog even de jongste bisschop ter wereld. Later ontmoette ik hem regelmatig in de landen waar wij missionarissen hadden. Bluijssen is heel geïnteresseerd in de missie. Er is een stichting naar hem genoemd die projecten in de Derde Wereld steunt. Jan Bluijssen is erg geliefd en voor sommigen is hij nog steeds ‘hun bisschop’. Hij bood ruimte aan iedereen.”

Knoergoeie
De oud-bisschop is elk jaar nog met de carnavalszitting op zaterdag in Uden te vinden. Hij is er dan als Knoergoeie Brabander. Henri van Maasakkers mocht hem in 1986 vragen. “Ik vond het een hele eer. Had toen al veel ontzag voor de man en nu nog steeds. Hij vindt het heerlijk om zaterdags bij de maaltijd aan te schuiven en alle Knoergoeie Brabanders weer te ontmoeten. Het is ondertussen een illuster gezelschap. Tot voor kort was hij ook nog bij de zitting aanwezig maar dat redt hij niet meer. Het is ook een lieverd. Ik weet nog dat hij nerveus met trillende handen het podium op ging, maar hij zei tegen mij; ‘succes Henri’.”

[image=200736]
Meer berichten