Pauselijke Onderscheiding voor Hans van de Wiel

  •   keer gelezen   Religie

UDEN | De pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice is op 10 december uitgereikt aan toezichthouder Hans van de Wiel in de kapel van de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest te Uden.

Na de Dankviering werd de decoratie opgespeld namens de bisschop van Den Bosch Mgr. Hurkmans en met goedkeuring van de Heilige Stoel, door de bestuurder Bob Pluijter van het Retraitehuis. Deze onderscheiding is aangevraagd door de bestuurder van het Retraitehuis met ondersteuning van de congregatie Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest. De pauselijke onderscheiding wordt uitgereikt aan mensen die zich bijzonder hebben ingezet voor de katholieke kerk. De reden voor het eerbetoon is dat Hans een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de zorg voor religieuzen in Noord Oost Brabant in het algemeen, en aan de zusters van het Retraitehuis in het bijzonder.
In augustus 2013 startte Hans zijn functie als toezichthouder in het Retraitehuis, op voordracht van de cliëntenraad. Voorheen was Hans werkzaam als raad van bestuur van BerneZorg en Laverhof, zorgorganisaties die hun oorsprong vinden in de Congregatie van JMJ en de Zusters van Liefde in Schijndel.
"Hans heeft zich als bestuurder en als actief lid van de branchevereniging Actiz ingezet voor het ontwikkelen van regionale samenwerking in Brabant tussen zorgorganisaties met een religieuze ontstaansgeschiedenis. De versterking van de regionale samenhang, de professionalisering van zorg en de aandacht voor het behoud van de identiteit en de kloostergedachte zijn belangrijke verdiensten van Hans van de Wiel in de afgelopen jaren", zo motiveerde Bob Pluijter de uitreiking.

Meer berichten