Gymnastiekvereniging V&K zoekt accommodatie

  •   keer gelezen   Sport

UDEN | Gymnastiekvereniging Vlugheid en Kracht (V&K) is hard op zoek naar een nieuwe accommodatie. "V&K Uden is, na de voetbal- en hockeyverenigingen, de grootste vereniging in Uden. Toch zou je dat niet zeggen wanneer je kijkt naar de accommodaties en faciliteiten van de V&K turners, freerunners, jonge guppiegymers, acrogymmers en de volwassen leden. Vooral de recreatie en wedstrijd turn- en acrogroepen ervaren de armoedige accommodatie en faciliteiten als erg belastend", laat de vereniging weten.

Omdat het opbouwen en opruimen van de turntoestellen en veiligheidsmatten een tijdrovend klusje is, zoekt de vereniging een permanent ingerichte accommodatie met valkuilen en zachte landingssituaties bij aan de veiligheid van de sporters. "Met de plannen van de gemeente Uden voor een nieuwe multifunctionele accommodatie met sporthal in Uden-Oost, zou de wens voor een permanent ingericht, maar wel multi-inzetbaar, sportzaaldeel gerealiseerd kunnen worden. In deze sportzaal zouden turntoestellen en bewegingsvloer kunnen blijven liggen. Tenminste, dat is wat V&K bij de politieke partijen, gemeenteraad en College van B&W in Uden wil bepleiten", laat de vereniging weten.

Het Udense V&K is een veelzijdige sportvereniging. De missie van de vereniging is een bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen door inzet van gymnastiek, bewegen en ontmoeten. Het motto is "ontmoeten door sport". Het bewegingsaanbod is zeer gevarieerd. Van guppiegym voor de allerkleinsten en hun ouders, tot en met programma's als 'Bewegen Zonder Zorgen' voor mensen die het minder breed hebben en 'Hart in Beweging' voor (ex-)hartpatiënten. V&K vervult in dit alles een grote maatschappelijke rol.

De reden dat de aandacht voor de accommodatiewensen juist nu wordt opgebracht heeft te maken met de op stapel staande gemeentelijke begrotingsbeslissingen voor de nieuw te realiseren multifunctionele accommodatie met sporthal in 'Uden-Oost'. "Dit project is voor V&K een unieke kans welke in de toekomst niet meer snel voorbij zal komen", zegt de club.

In het verleden heeft V&K tevergeefs aandacht gevraagd voor een permanent ingerichte turn- en gymnastiekhal. "Echter, de kansen voor een eigen accommodatiedeel zijn groter dan ooit, nu er nog ontwikkeld en gebouwd moet worden."

De wens van V&K komt erop neer dat bij de nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie een extra sporthaldeel wordt aangebouwd waarbij de turntoestellen en vloerelementen een permanente opstelling hebben. "Om een reële onderbouwing te bieden is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd bij naburige gemeenten. Geconstateerd is dat Uden een van de weinige gemeenten van deze omvang is welke niet beschikt over enige vorm van permanente inrichting. De jaarlasten voor de investering zijn beduidend lager dan de jaarlasten van de gemiddelde buitensportvereniging in de gemeente. Al deze informatie is opgetekend in een solide rapportage die verstrekt wordt aan alle Udense politieke partijen, gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders.

Meer berichten