V&K, Udi'19, Ski- en snowboardclub de Schans, BodyVision en Stichting Recreatie en Sport voor Bijzondere Doelgroepen, vertegenwoordigen samen het brede sport- en beweegaanbod binnen de gemeente Uden
V&K, Udi'19, Ski- en snowboardclub de Schans, BodyVision en Stichting Recreatie en Sport voor Bijzondere Doelgroepen, vertegenwoordigen samen het brede sport- en beweegaanbod binnen de gemeente Uden (Foto: Henk Lunenburg)

Eerste stap richting lokaal sportakkoord is gezet

  •   keer gelezen   Sport

UDEN | Het college en vertegenwoordigers van diverse sport- en beweegaanbieders uit Uden ondertekenden vandaag een intentieverklaring om te komen tot een lokaal sportakkoord. Dit is een eerste stap om gezamenlijk het sporten en bewegen in Uden nog meer te stimuleren. 

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord ondertekend door het ministerie van VWS, samen met de VNG en maatschappelijk betrokken partners zoals NOC*NCF. Daarin zijn een aantal ambities vastgelegd, zoals van jongs af aan vaardig in bewegen, een positieve sportcultuur en vitale sport- en beweegaanbieders. Het belangrijkste doel van het sportakkoord is om zoveel mogelijk mensen  met plezier te laten sporten en bewegen. Door aan de slag te gaan met een lokaal sportakkoord, wil de gemeente Uden samen met sportaanbieders en maatschappelijke partners afspraken maken over hoe die ambities lokaal bereikt kunnen worden.

Subsidieregeling
Voor het realiseren van een lokaal sportakkoord stelt het ministerie van VWS subsidie beschikbaar.  Gemeenten zetten deze in om een sportformateur aan te stellen, die als procesbegeleider de taak heeft om samen met lokale partijen invulling te geven aan het sportakkoord. "Op dit moment werken we al aan een nieuw- sport- en beweegbeleid voor de gemeente Uden. Een lokaal sportakkoord sluit hier prima op aan", vertelt wethouder sport Ingrid Verkuijlen. "Een goed sportklimaat moeten we samen maken. Juist door onze krachten te bundelen en kennis te delen, kunnen we zorgen voor een goed en aantrekkelijk sportklimaat in onze gemeente". 

Vervolgtraject
Het college heeft vandaag samen met vijf sport- en beweegaanbieders de intentieverklaring, om een sportformateur aan te stellen, ondertekend. V&K, Udi'19, Ski- en snowboardclub de Schans, BodyVision en Stichting Recreatie en Sport voor Bijzondere Doelgroepen, vertegenwoordigen samen het brede sport- en beweegaanbod binnen de gemeente Uden. Voor het vervolgtraject gaat de gemeente samen met hen en met alle andere partijen die betrokken zijn bij sport en bewegen in de gemeente, aan de slag om tot het akkoord te komen. Het doel is om in dit najaar het lokale sportakkoord te presenteren.
 

Meer berichten