<p>Sportverenigingen hoeven de gemeente tijdelijk geen huur te betalen voor gebruik van hun accommodatie.&nbsp;</p>

Sportverenigingen hoeven de gemeente tijdelijk geen huur te betalen voor gebruik van hun accommodatie. 

(Foto: Kliksport)

Extra coronasteun Uden voor sportclubs en maatschappelijke instellingen

  •   keer gelezen   Sport

UDEN | In aanvulling op eerdere maatregelen, heeft het college van B&W van Uden opnieuw enkele tegemoetkomingen vastgesteld om de economische en maatschappelijke effecten van de coronacrisis te verzachten. Deze keer profiteren vooral sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. Zo betalen verenigingen en instellingen onder meer geen huur voor gemeentelijke accommodaties.

De gemeente Uden heeft extra tegemoetkomingen aangekondigd om gedupeerde sportverenigingen en maatschappelijke organisaties tegemoet te komen. Deze extra tegemoetkomingen vormen een aanvulling op eerdere maatregelen, zoals het niet in rekening brengen van huur voor gemeentelijke accommodaties. Maatschappelijke organisaties en sportverenigingen konden immers als gevolg van de landelijke maatregelen tijdelijk geen of niet optimaal gebruik maken van die accommodaties. 

Extra kwijtscheldingen
Inmiddels blijkt dat met de eerdere kwijtschelding van huur niet alle kosten voor dit soort organisaties werden gecompenseerd. Daarom is nu besloten om de lijst maatregelen uit te breiden met extra kwijtscheldingen, zoals de verschuldigde vergoedingen voor het recht van opstal en het recht van erfpacht (=juridische termen waarmee het gebruik van een gebouw door een huurder worden geregeld), evenals (50% van) de servicekosten. Deze tegemoetkomingen zijn van toepassing met terugwerkende kracht. In totaal gaat het om ongeveer 57.000 euro.

Dekking
De recente aanvulling op de tegemoetkomingen volgt nu pas, omdat de gemeente eerst de landelijke trend volgde om alleen huurkosten kwijt te schelden. Daarvoor ontving de gemeente voor de sportverenigingen ook een tegemoetkoming van het Rijk via de regeling ‘Tegemoetkoming verhuurderssportaccommodaties COVID-19’ (TVS). Die regeling blijkt voor veel verenigingen echter niet voldoende. Er is geen rijksregeling voor het kwijtschelden van een vergoeding voor recht van opstal en recht van erfpacht aan sportverenigingen. Toch vindt de gemeente het niet redelijk om deze kosten in rekening te brengen, omdat de accommodaties niet konden worden gebruikt door de verenigingen.
De extra tegemoetkomingen gaan in met terugwerkende kracht voor het vierde kwartaal van 2020 en worden gedekt door het eerder ingestelde Coronafonds.

Meer berichten