‘Kennis blijft vaak in eigen kring’

  •   keer gelezen   Sport
UDEN – De sportverenigingen in de gemeente Uden staan positief over deelname van sporters met een beperking bij hun club, maar weten vaak niet hoe ze die doelgroep kunnen bereiken. Bovendien blijken vaak aanpassingen nodig aan de accommodatie. Clubs willen daar over het algemeen wel in investeren, maar in veel gevallen zijn de verenigingen zelf geen eigenaar van de huisvesting. Ook vervoer blijft een aandachtspunt, evenals de begeleiding. Dat zijn enkele conclusies van het rapport ‘Sport en bewegen voor iedereen’ dat donderdagavond in de aula van de CKVU gepresenteerd werd.

[image=152668]

De Udense wethouders Sultan Günal en John Timmers namen het rapport in ontvangst uit handen van Ans Schoppema namens het ‘Platform voor mensen met een handicap’. In de zaaldiscussie werd geopperd om mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden om aan alle sporten te kunnen proeven. Vergelijkbaar met wat de Stichting Schoolsport in Uden heeft opgezet voor basisschooljeugd. Wethouder Günal onderkende het belang van samenwerking. “Er is veel kennis en ervaring aanwezig bij de verenigingen, maar vaak blijft die kennis in eigen kring.” De aanwezigen vonden het een goed idee om die verenigingen die al een G-afdeling hebben bij elkaar te brengen om zodoende de opgedane expertise aan andere verenigingen door te kunnen geven. Maar wie geeft de aanzet? Wethouder Timmers: “We krijgen in Uden vijf combinatiefunctionarissen die sport en onderwijs dichter bij elkaar gaan brengen. Met dit rapport hebben we een goede aanleiding om er over verder te praten.”

Praktijk
Marc Isphording, voorzitter van honk- en softbalvereniging Uden Red Sox, vertelde over de invoering van een G-afdeling afgelopen mei, de Red Giants. “We zijn er niet mee begonnen omdat de mensen op de deur klopten. We zijn gewoon gestart en nu, een half jaar later, hebben we twee aanmeldingen. Dat is lastig, want honkbal is een teamsport. Bovendien is er in de hele regio geen ander G-team actief. Gelukkig kunnen we door diverse ingrepen onze twee leden laten deelnemen. Honkbal is een kleine sport, dus is het moeilijker om er mensen voor geïnteresseerd te krijgen dan bij voetbal.” Zo bleek dat het starten van een G-afdeling bij iedere vereniging weer anders gaat. Want bij Hockey Club Uden kwam een G-team juist tot stand vanuit de vraag.

De bevindingen van het rapport zijn tot stand gekomen aan de hand van ingevulde enquêteformulieren die aan 47 verenigingen zijn toegezonden. Deze Bewegingsmonitor was opgesteld door het Platform voor Gehandicapten Uden, Dichterbij, Sportservice Uden en de Stichting MEE, in samenwerking met Tjeerd Knoop van Programma VCP. De presentatie viel samen met de ‘Week van de Toegankelijkheid’. Er was een voorstelling van Theatergroep Kleinkunst uit Limburg, bestaande uit acteurs met een verstandelijke beperking.

[image=152669]
Meer berichten