Expert sportsponsoring bij HC Uden

  •   keer gelezen   Sport
UDEN - Met een enthousiast nieuw bestuur aan het roer timmert HockeyClub Uden (HCU) op diverse niveaus hard aan de weg. Zowel op organisatorisch als op prestatief vlak. Een belangrijk instrument bij het realiseren van de ambitieuze doelstellingen is de medewerking van sponsoren.

[image=118195]

In dit proces zijn reeds enkele belangrijke stappen gezet middels het verlengen en het aangaan van nieuwe sponsorcontracten. Maandag 26 oktober kwamen de sponsoren van de HCU sponsorsociëteit bijeen in het clubhuis van de hockeyclub voor een geanimeerde informatie- en discussiebijeenkomst met als centrale vraag: ‘Hoe creëer je meerwaarde uit sportsponsoring?’ Speciale gast tijdens deze avond was niemand minder dan Nederlands meest bekende expert op het gebied van sportsponsoring: Frank van de Wall Bake. Onder andere bedenker van het Holland Heineken House, de KPN Eredivisie en de Amstelcup. Ook is Van de Wall Bake de verbindende schakel bij het tot stand komen van diverse grote sponsorcontracten voor bijvoorbeeld Feyenoord en Ajax.

Afbreukrisico
Na het welkomstwoord door HCU voorzitter Richard Bosveld was het de beurt aan de avondvoorzitter Martijn van de Koolwijk, die het centrale thema verder uitdiepte met een aantal prikkelende stellingen. Zo bracht hij niet onterecht in dat de DSB Bank ondanks een omvangrijke en substantiële orderportefeuille toch onderuit was gegaan. En waarom verlaten merken als BMW, Honda en waarschijnlijk ook Toyota de toch zeer populaire Formule 1 sport als dit zakelijk zo succesvol zou zijn? En wat te doen met het afbreukrisico als gevolg van onwenselijk gedrag door de sporters en/of supporters? Van de Koolwijk gaf ze ter overdenking mee voor een latere fase van de avond, maar eerst was het tijd voor de twee gezichten van de sponsorsociëteit, te weten Gerrit Overmans en voormalig topsporter Han Gootzen. Deze twee heren benadrukten dat HCU met 600 jeugdleden en 300 senioren en veteranen een bijzonder interessant sponsorobject is voor actieve ondernemingen. Een gegeven dat wordt erkend door maar liefst 30 bedrijven die reeds lid zijn van de sponsorsociëteit.

Visie
Vervolgens was de tijd gekomen om Frank van de Wall Bake te introduceren bij het publiek. Eerst in een tweegesprek met Van de Koolwijk en later in antwoord op vragen uit het publiek. In antwoord op de hierboven geciteerde en andere vragen vertelde Van de Wall Bake onder andere dat sponsoring toch vooral een activiteit is voor de langere termijn; een imago-instrument en niet bedoeld om directe verkoop te generen. Hij verhaalde hoe hij voor zijn opdrachtgever als eerste in de wereld op het idee was gekomen voor het concept van het Holland Heineken House, dat inmiddels door vijftig andere landen is gekopieerd. Ook liet hij zijn licht schijnen over sponsoring van de Hockeysport. Volgens hem is hockey perfect geschikt voor sponsoring omdat het sympathiek is, geweldloos, spannend, snel, technisch en tactisch interessant en geschikt voor een hele brede doelgroep: vaders, moeders, jongens en meisjes vanaf 6 jaar, senioren, veteranen, gehandicapten en mensen uit het bedrijfsleven.

Gesprek
Als onderdeel van dit geanimeerde gesprek tussen Van de Wall Bake en de zaal, poneerden drie HCU sponsoren een stelling. Harry van den Broek van QPC Schoonmaak stelde dat voor business-to-business klantenwerving het netwerken in een sponsorsociëteit effectief is en andere vormen van sportsponsoring niet. Volgens Gijs Waterschoot van ABN AMRO moet een bedrijf bij lokale sportsponsering bedingen dat het een exclusieve sponsorpropositie krijgt. Dennis van den Broek van Hout Brox tenslotte stelde dat je beter een team kunt sponsoren dan een individuele atleet. Een en ander leidde tot interessante gedachtewisselingen, die keer op keer tot nieuwe vragen opriepen. Een zeer vruchtbare discussie kortom die leidde tot nieuwe inzichten en nieuwe ideeën. De avond werd besloten met de ondertekening van nieuwe sponsorcontracten, gevolgd door een drankje en een hapje aan de bar. Een gezellig eind van een geslaagde avond.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Gerrit Overmans Bestuurlid Marketing & Communicatie (06 41480973) of Han Gootzen Vz Sponsorsocieteit (06 53208126).
Meer berichten