Nieuwe fietsoversteek kruising Loopkantstraat en Kennedylaan

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

UDEN | Er komt een nieuwe fietsoversteek op de kruising Loopkantstraat en President Kennedylaan. Vanaf 12 november beginnen de werkzaamheden om de plek voor fietsers veiliger te maken.

De indeling van de kruising wordt overzichtelijker gemaakt. Zo kunnen fietsers straks, komende vanuit oostelijke richting op de Kennedylaan, in een vrijwel rechte lijn de Loopkantstraat oversteken. Fietsers die komen uit de richting van het Sportpark volgen straks de bocht in het fietspad naar rechts op de Loopkantstraat en kunnen na een aantal meter in een rechte lijn oversteken naar de Kennedylaan. Er wordt een zebrapad aangelegd aan de westzijde, omdat we verwachten dat daar de meeste mensen vanuit het achterliggende gebied willen oversteken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Jan Selten BV en gaan ongeveer vier weken duren. Tijdens de werkzaamheden wordt alle verkeer (auto's, fietsers én voetgangers) tijdelijk omgeleid.

Meer berichten