Herinrichting Doelenweg en Slabroekseweg

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

UDEN | Gemeente Uden start in december diverse werkzaamheden aan de Udense zijde van De Maashorst, onder andere aan de Doelenweg en de Slabroekseweg. Deze werkzaamheden vormen onderdeel van het meerjarenplan 'Meer Maashorst' en zijn bedoeld om de natuurontwikkeling van de Maashorst en de verbinding met Uden te verbeteren.

Een gedeelte van de Slabroekseweg wordt afgesloten voor het doorgaande autoverkeer en omgevormd tot fietspad en men- en ruiterroute. Het gaat om het gedeelte tussen de Doelenweg en de parkeerplaats bij het voormalige OKB-veld. Daar wordt een deel van het asfalt verwijderd, zodat een zandweg overblijft die dienst kan doen als men- en ruiterroute. Het resterende asfalt wordt ingericht als fietspad. Het autoverkeer van en naar Uden wordt in het vervolg via de Doelenweg geleid. Om te zorgen voor een verkeersveilige route, is een verkeersregelinstallatie geplaatst op de Doelenweg bij de HOV-bussluis naar de A50 en zijn enkele bochten verbreed met grasbetonstenen. Met deze herinrichting van de Slabroekseweg wil de gemeente dit gedeelte van het gebied een natuurlijker uitstraling geven. Ook wordt de situatie veiliger en overzichtelijker voor de verschillende soorten gebruikers zoals auto's, fietsers, wandelaars, sporters en ruiters. Met het verwijderen van de asfaltlaag van de Slabroekseweg wordt de laatste fase van het project 'herinrichting Slabroekseweg' afgerond.

Hondenuitlaatgebied
Aan de Slabroekseweg wordt een nieuw hondenuitlaatgebied aangelegd. Er komen open ruimtes en paden waar mensen met loslopende honden kunnen wandelen. Het uitlaatgebied is een uitwerking van het Inrichting- en beheerplan (Ibep) van de samenwerkende Maashorstgemeenten. Daarin is afgesproken dat enkele hondenuitlaatgebieden worden gecreëerd waar honden los mogen lopen aan de randen van het natuurgebied nabij de woonkernen en recreatieve poorten. De locatie van het uitlaatgebied is in overleg met het gebiedsplatform, de wijkraad en de gebruikersraad gekozen. In de overige gedeelten van de Maashorst zijn honden uiteraard ook welkom, maar daar mogen ze niet los lopen.

Parkeerplaatsen Doelenweg
Om de parkeerdruk in Slabroek te ontlasten, worden 30 extra parkeerplaatsen gerealiseerd aan de Doelenweg (evenwijdig aan de A50). Voor deze locatie is gekozen, omdat hier al straatverlichting aanwezig is. De parkeerplaatsen krijgen de vorm van insteekparkeerplaatsen met halfverharding (= geen bestrating of asfalt, maar wel een stevige ondergrond). Nabij de parkeerplaatsen komt een verwijzing naar de recreatieve routes en het hondenuitlaatgebied. Vanaf de parkeerplaatsen is het ongeveer 200 meter lopen tot het hondenuitlaatgebied (let op: de honden moeten vanaf de parkeerplaatsen nog wel aan de lijn. Pas ín het hondenuitlaatgebied mogen ze los lopen).

Begrazingsgebied
Aan de Udense zijde van de Maashorst wordt het begrazingsgebied voor de in de Maashorst levende kuddes uitgebreid. Dat betekent dat een deel van de Karlingerweg en de Udensedreef worden onttrokken aan de openbaarheid. Half december wordt een kudde Exmoorpony's uitgezet in het begrazingsgebied van de Slabroeksebergen (Slabroekseheide).

Deelprojecten 'Meer Maashorst'
Alle genoemde werkzaamheden zijn onderdeel van het meerjarenplan 'Meer Maashorst', dat mede mogelijk wordt gemaakt door de investeringsregeling 'Landschappen van Allure' van de Provincie Noord Brabant. De (deel)projecten zijn alle in overleg met het belanghebbenden zoals het gebiedsplatform Uden-Buiten voorbereid.

Meer berichten